Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

- інтелект, творча діяльність людини, спрямована на одержання і використання нових знань. В Україні регулюється Законами «Про освіту» (1996, з наст, змінами і доп.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998, зі змінами і доп. 2000) та ін. нормативними актами. Осн. формами Н. д. є фундам. та прикладні наук, дослідження. У галузі фундам. наук, досліджень Н. д. спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, сусп-ва, людини, їх взаємозв'язку, а в галузі прикладних наук, досліджень — на одержання та використання знань для практ. цілей. Різновидом наукової є н.-т. діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. її осн. формами (видами) є н.-д., досл.-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові, проектно-пошукові роботи, виготовлення досл. зразків або партій н.-т. продукції, а тако ж роботи, пов'язані з доведенням наук, і н.-т. знань до стадії їх практ. використання. Результатом Н. д. є нові знання, одержані в процесі фундам. або приклад, наук, досліджень та зафіксовані на носіях наук, інформації у формі звіту, наук, праці, наук, доповіді, наук, повідомлення про н.-д. роботу, монографічні дослідження, наук, відкриття тощо. Наук.-прикладним результатом Н. д. є конструктивне чи технологічне рішення, експерим. зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена в сусп. практику. Наук.-приклад. результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструктор, або технол. документації на н.-т. продукцію, натурного зразка тощо. У галузі юриспруденції Н. д. спрямована на дослідження розвитку д-ви і права, їх місця і ролі в сусп. житті, на розробку концепцій, пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення прав, регулювання сусп. відносин тощо. Ця діяльність проводиться у спец. наук, установах (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України та ін.), а також у вищих юрид. навч. закладах. Суб'єктами наук, і н.-т. діяльності є вчені, наук, працівники, наук.-пед. працівники, а також наук, установи, наук, організації, вищі навч. заклади III—IV рівнів акредитації, громад, наук, орг-ції. Вчений є осн. суб'єктом Н. д. Вш обирає форми, напрями і засоби Н. д. відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та

загальнолюд. цінностей.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази