Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
   

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

(НОУ) — система заходів по вдосконаленню (раціоналізації) побудови й діяльності апарату управління на основі новітніх досягнень сучасної науки, техніки і передового досвіду. Основоположні ідеї та завдання НОУ як об'єктивної закономірності комуністичного будівництва обгрунтовані В. І. Леніним і творчо розвинуті в матеріалах та документах КПРС. В умовах соціалізму НОУ набуває планомірного характеру і охоплює управління всіма сферами соціального життя. Починаючи з 10-ї п'ятирічки заходи по вдосконаленню управління в СРСР виділяються як самостійний розділ держ. планів екон. і соціального розвитку. Основним об'єктом НОУ в СРСР є управління нар. г-вом. Важливе значення науково-обгрунтованого вдосконалення управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства має постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12.VІІ 1979 "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва й якості роботи". НОУ базується на марксистсько-ленінській філософії, досягненнях економіки, юриспруденції, кібернетики, психології (див. Психологія управління) та деяких ін. наук, які інтегровані соціалістичною наукою управління. НОУ передбачає комплексне вдосконалення орг. та функціональної побудови апарату управління, процесу його впливу на керовані об'єкти і вдосконалення самої праці його співробітників, тобто управлінської праці. Безпосередньо це вимагає раціонального співвідношення осн. принципів побудови як апарату управління в цілому — галузевого, територіального і міжгалузевого, так і окремих його ланок; чіткого розмежування завдань, функцій, прав, обов'язків та відповідальності між органами, їхніми підрозділами і службовими особами; впровадження обгрунтованих структурно-штатних схем; уточнення взаємозв'язків, усунення паралелізму і дублювання інформаційних потоків між управлінськими ланками тощо. НОУ також передбачає чітку регламентацію процедур підготовки, прийняття й виконання рішень і нормування управлінської праці; впровадження сучас. методів збирання, переробки і оцінки інформації; вдосконалення документообороту й діловодства в апараті управління та ін. Важливий напрям НОУ— впровадження автоматизованих систем управління (АСУ). Необхідними умовами НОУ є наявність мережі спец. ланок, які здійснюють в апараті управління раціоналізаторські заходи і наук.-методичне керівництво ними, а також системи підготовки кваліфікованих управлінських кадрів, які професійно та психологічно готові до активного сприйняття нововведень, передових методів і досвіду управління, застосування прогресивних тех. засобів. НОУ тісно пов'язана з науковою організацією праці.

Літ: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 36. Чергові завдання Радянської влади; т. 45. Постанова про роботу заступників (заступників голови РНК і РПО).— Як нам реорганізувати Робсельінспекцію,— Краще менше, та краще: т. 54. Керівникам центральних установ і організацій. — Лист В. О. Аванесову 1.ІХ 1922; Брежнєв Л. І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства. К.,1976; Разнатовський 1-М. Управління промисловістю Української PCP. К., 1970: Качалина Л. H. Научная организация управленческого труда — оргпроектирование. М., 1973; Атаев А. А. Научная организация управленческого труда. М., 1980; Эффективность и качество управленческой деятельности. Государственно-правовой аспект. К., 1980.

В. Б. Лвер'янов.

 

Схожі за змістом слова та фрази