Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Є arrow ЄДИНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ КОДЕКС США
   

ЄДИНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ КОДЕКС США

(Uniform Commercial Code), ЄКК (UCC) — один з найважливіших єдиних актів (uniform acts) у США, покликаний забезпечити уніфікацію законів штатів у галузі комерц. права. Станом на 1998 ЄКК прийнятий (з різними поправками) в 49 із 50 амер. штатів. Перший проект ЄКК був схвалений 1952 Національною конференцією уповноважених з розробки єдиних законів штатів, Американським інститутом права та Американською асоціацією адвокатів. Згодом він неодноразово переглядався та доповнювався. ЄКК складається з наст, розділів: 1. Загальні положення; 2. Продаж; 2А. Оренда; 3. Обігові папери; 4. Б анківські депозити та інкасові операції; 4А. Електронні перекази коштів; 5. Акредитиви; 6. Комплексні продажі; 7. Складські свідоцтва, коносаменти та інші товаророзпорядчі документи; 8. Інвестиційні ціїші папери; 9. Забезпечувальні угоди. Продаж належних на рухомість; 10. Дата набуття чинності та відміна інших законів; 11 — NB. Дата набуття чинності та перехідні положення (необхідність в ост. розділі виникла після перегляду ЄКК у 1972, коли з'явився т. з. новий ЄКК).

ЄКК суттєво відрізняється від традиц. комерц. кодексів країн конт. Європи. Він охоплює лише окр. інститути комерц. права, обмежуючись регулюванням лише деяких комерц. угод, насамперед тих, якими займаються банки. Не випадково, що в л-рі він отримав назву «Кодексу банкірів» (8 його розділів безпосередньо пов'язані з діяльністю банків). За межами кодексу залишається ряд важливих інститутів права: корпорації, неплатоспроможність, торг, представництво, страхування тощо.

Осн. цілями і завданнями ЄКК є: а) спрощення, уточнення і модифікація права, яке регулює комерц. угоди; б) забезпечення пост, розвитку комерц. практики на основі звичаїв та угод сторін; в) уніфікація комерц. права всіх штатів (ст. 1—102). Перелічені цілі досягаються різними способами. Напр., досягненню гол. мети ЄКК — уніфікації права всіх штатів — сприяє факультат. характер деяких статей, параграфів, пунктів. ЄКК дозволяє законодавцям штатів ін. формулювання окр. положень, невключения до своїх законів окр. текстів, вибір варіантів норм тощо. Штати, приймаючи ЄКК як свій закон, вносили до нього багато змін і у випадках, не передбачених ЄКК. Якщо взяти до уваги вирішальну роль суд. прецеденту, що дозволяє судам штатів по-різному тлумачити та застосовувати єдині положення ЄКК, які увійшли до законів штатів, то, звичайно, повної уніфікації правового масиву в США не досягнуто. ЄКК вплинув на формування, розвиток, тлумачення та застосування федер. права США, зокрема права урядових контрактів, закону про неплатоспроможність. Норми ЄКК були запозичені прямо чи опосередковано багатьма країнами світу. Але він не став, як очікувалося, одним з практ. втілень ідеї «світового цивільного права». Текст ЄКК важкий для сприйняття: правові положення викладені довгими та громіздкими фразами, мова суха, читання тексту ускладнене багатьма відсиланнями одних статей до ін. Тому ЄКК вимагає високого профес. рівня осіб, що ним користуються. Літ.: Мат-ли міжнар. симпозіуму «Правовий прогрес через порівн. право: проблеми комерц. зак-ва України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки», кн. 1. Л., 1993.

А. С. Довгерт.

 

Схожі за змістом слова та фрази