Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК
   

КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК

- імовірні негат. майнові наслідки підприєм. діяльності, що виникають у процесі реалізації товарів і послуг та не зумовлені будь-якими упущеннями з боку підприємця-комерсанта. У міжнар. договорах і зак-ві України даний термін не є таким поширеним, як заг. поняття «ризик» та окр. його види (фінансовий, страховий, кредитний, валютний ризики тощо). Зокрема, термін «комерційний ризик» вжито в Законах України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (1993), «Про оподаткування прибутку підприємств» (1994, в ред. 1997). К. р. — різновид підприєм. ризику, який є істотною ознакою підприємництва. У комерційній діяльності, що полягає у здійсненні торг, операцій (напр., купівлі-продажу товарів), до К. р. відносять ризики несприятливої кон'юнктури ринку, платежів, зміни ціни на товар, затримки його доставки, обмежень на продаж окр. товарів, втрати товару, зниження його якості в процесі реалізації, неодержання очікуваних доходів. К. р. є також ризик майнової відповідальності виготівника (продавця) за шкоду, заподіяну товарами неналежної якості (див. ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» 1991, в ред. 1993). Об'єктом К. р. може бути зміна зак-ва, порушення зобов'язань контрагентами підприємця, зміна умов комерц. діяльності. Ступінь К. р. є вищим у сфері зовнішньоекономічної діяльності. При здійсненні експортно-імпортних операцій основними є ризики, пов'язані з їх митним оформленням. До цієї групи належать ризики у зв'язку з проведенням сертифікації товару, одержанням ліцензій, квот, дозволів, проходженням певного контролю тощо. Особливе місце посідає ризик відмови в реєстрації товару, зокрема імпортних харч, продуктів, прод. сировини і супутніх мат-лів відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1997).

В умовах ринку К. р. є неминучим, тому важливо його прогнозувати і завчасно вживати заходів щодо усунення або зменшення майнових втрат. З цією метою здійснюють страхування конкретного К. р. як певного майнового інтересу підприємця відповідно до ст. 4 Закону України «Про страхування» (1996). Страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється щодо ризиків, які існують у світ, практиці (ст. 15 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 19 91). Можливості забезпечення ризиків передбачені також Інко-термс — Міжнар. правилами тлумачення комерц. термінів у ред. 2000, Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів (1993).

Крім страхування, підприємці створюють резервні (страхові) фонди для покриття будь-яких непередбачуваних витрат (ст. 14 Закону України «Про господарські товариства» 1991).

Літ.: Риски во внешнеэкон. деятельности предприятий. К., 1997; Правове регулювання підприємництва в Україні. «Право України», 1998, № 1.

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази