Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
   

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

- банк, установа, осн. функціями якої є: кредитування суб'єктів госп. діяльності та гр-н за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій та населення, кред. ресурсів; касове та розрахункове обслуговування нац. г-ва; виконання валют, та ін. банківських операцій, передбачених чинним зак-вом. К. б. проводять операції у різноманіт. сферах комерц. діяльності по залученню і нагромадженню фін. ресурсів та розміщенню їх на умовах поворотності, платності і строковості, здійснюють на договірних засадах кредитно-розрахункове обслуговування юрид. осіб та гр-н, самостійно визначають порядок залучення і використання грош. коштів, встановлюють рівень процентних ставок, розмір коміс. винагород тощо.

Свою діяльність К. б. здійснюють на підставі спец, дозволів (ліцензій) на виконання банківських операцій, які надаються центр, (національним) банком країни. їх засновниками можуть бути асоціації, ін. банки, підприємства, організації та установи, фіз. особи тощо. За приналежністю статутного капіталу та способом його формування К. б. можуть створюватись у формі акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, з участю іноз. капіталу, держ. банків (напр., експортно-імпортний, ощадний банк). Залежно від видів виконуваних операцій К. б. поділяються на універсальні та спеціалізовані (інвестиційні, іпотечні, інноваційні, депозитні тощо), а за територією діяльності — на міжнародні, загальнонац., регіональні. Існує також різновид К. б. галузевої орієнтації (промислові, аграрні тощо). К. б. незалежні від викон. та розпорядчих органів держ. влади і управління при прийнятті ними рішень, пов'язаних з операт. поточною діяльністю, відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм майном та грош. коштами. Вони не відповідають за зобов'язаннями д-ви і своїх клієнтів, функціонують на принципах госп.-комерц. розрахунку і, відповідно, матеріально заінтересовані в максимально ефективному використанні фін. ресурсів, поліпшенні обслуговування клієнтів, прискоренні розрахунків, якісному здійсненні ін. банк, операцій. Зазначені риси властиві системі К. б. України, які у своїй діяльності керуються Законами України «Про банки і банківську діяльність» (1991), «Про господарські товариства» (1991), ін. актами зак-ва, нормат. актами Національного банку України і своїми статутами. К. б. різних видів і форм власності створюються на акц. або пайових засадах. Засновниками, акціонерами (учасниками) К. б. можуть бути юрид. та фіз. особи, за винятком рад усіх рівнів, їх викон. органів, політ, і профсп. орг-цій, спілок і партій, громад, фондів. Дозвіл на створення в Україні К. б. надає Нац. банк, який провадить їх держ. реєстрацію, видає ліцензії на виконання передбачених законом банк, операцій, здійснює контроль і нагляд за діяльністю банків. Статут, капітал (фонд) К. б. формується за рахунок власних коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку у грош. формі. Частка будь-кого з них не повинна перевищувати 35 % статут, фонду, мін. розмір якого визначається чинним зак-вом про банки і банк, діяльність. Для формування статут, фонду забороняється використовувати бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит і під заставу, а також збільшувати статут, капітал для покриття збитків. Банки утворюють також резервний, страховий та ін. фонди. К. б. можуть відкривати на тер. України та за її межами філіали і представництва, входити до складу фін.-пром. груп (див. Промислово-фінансова група), створювати спілки, асоціації та ін. добровільні об'єднання для координації діяльності і захисту своїх інтересів. К. б. заборонено діяти у сфері матеріального в-ва, торгівлі та страхування. К. б. припиняє свою діяльність відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» і зак-ва про госп. т-ва шляхом реорганізації або ліквідації.

Літ.: Коммерч. банки. М., 1991; Нац. банк і грош.-кред. політика. К., 1999; Банк, право: укр. та європейське. К., 1999; Банк, право України. К., 2000; Кротюк В. Л. Нац. банк - центр банк, системи України. Орг.-правовий аналіз. К., 2000; Качан О. О. Банк, право. К., 2000.

В. П. Нагребельний..

 

Схожі за змістом слова та фрази