Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
   

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД

при Торгово-промисловій палаті України (МКАС) — самостійна постійно діюча арбітражна установа (третейський суд) для розгляду спорів у сфері міжнар. торгівлі. Утв. 1992 при Торгово-промисловій палаті України. Здійснює свою діяльність згідно із Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994). На вирішення МКАС відповідно до угоди сторін {арбітражного застереження) можуть передаватися: а) спори з договірних та ін. цив.-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та ін. видів міжнар. екон. зв'язків, якщо комерц. підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном; б) спори підприємств з іноз. інвестиціями та міжнар. об'єднань і організацій, утворених на тер. України, між собою, спори між їх учасниками, а також їх спори з ін. суб'єктами права України. МКАС приймає до свого розгляду і спори, віднесені до його юрисдикції на підставі міжнар. договорів України. Зокрема, МКАС вирішує спори, що виникають з відносин купівлі-продажу (поставки) товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами і/або послугами, перевезення вантажів і пасажирів, торг, представництва і посередництва, оренди (лізингу), н.-т. обміну, обміну ін. результатами творчої діяльності, спорудження промислових та ін. об'єктів, ліценз. операцій, інвестицій, кред.-розрахункових операцій, страхування, спільного підприємництва, ін. форм пром. та підприєм. діяльності. Україна як член ООН підписала й ратифікувала Нью-Йоркську конвенцію про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 1958, а також Європейську конвенцію про зовнішньоторговельний арбітраж 1961. Торгово-промислова палата України затвердила Регламент МКАС, Положення про арбітражні збори і витрати, Рекомендаційний список арбітрів. Серед арбітрів — кваліфіковані фахівці — вчені і практики з України, Австрії, Німеччини, Італії, Росії та ін: європейських країн.

Арбітри — незалежні, об'єктивні і неупереджені при виконанні своїх обов'язків. Вони не можуть бути представниками сторін. За Регламентом МКАС, сторони можуть на власний розсуд визначити кількість арбітрів (у т. ч. одного). Якщо згоди щодо кількості немає, призначають 3 арбітри. У цьому разі кожна із сторін призначає по одному арбітру з Рекомендаційного списку і двоє призначених таким чином арбітрів призначають третього — голову складу арбітраж, суду в даній справі. Якщо сторона не призначить арбітра впродовж 30 днів після одержання повідомлення про це МКАС або якщо два арбітри впродовж ЗО днів з моменту їх призначення не домовляться про призначення третього арбітра, його призначає президент ТПП України. Місцеперебуванням МКАС і місцем проведення його засідань з розгляду справ є м. Київ. Сторони за взаем, згодою можуть домовитися про ін. місце арбітражу. Арбітраж, розгляд ведеться українською або рос. мовою. Сторони на свій розсуд можуть домовитися про мову чи мови, які використовуватимуться під час арбітраж, розгляду. Провадження у справі порушується поданням належно оформленої позовної заяви до МКАС. Одержавши її, відп. секретар МКАС надсилає позивачеві Регламент, Рекомендаційний список арбітрів та повідомляє суму арбітраж, збору, який позивач має сплатити на рахунок ТПП України. Якщо позов подано без додержання встановлених у Регламенті вимог, позивачеві пропонується усунути недоліки протягом 30 днів. До їх усунення справа залишається без руху, а при невиконанні пропозиції арбітраж, розгляд припиняється. Після одержання належно оформленої позовної заяви відп. секретар МКАС протягом 10 днів повідомляє про це відповідача і надсилає йому копії позовної заяви та доданих до неї док-тів, а також Регламент і Рекомендац. список арбітрів. Одночасно відповідачеві пропонується в 30-денний строк подати відзив на позовну заяву і повідомити арбітраж, суду ім'я та прізвище призначеного ним арбітра. В ін. разі арбітра за відповідача призначає президент ТПП України. До зустрічного позову, який повинен бути взаємопов'язаний з первісним, висуваються ті самі вимоги, що й до первісного позову. Про місце і час проведення засідання, персон, склад суду сторони сповіщаються за 30 днів до його проведення. МКАС вирішує спір згідно з нормами права, які сторони обрали як такі, що застосовуватимуться до суті спору. Будь-яка вказівка на право або систему права тієї чи ін. д-ви, якщо в ній не висловлено ін. наміру, повинна тлумачитись як така, що безпосередньо відсилає до матеріального права цієї д-ви, а не до її колізійних норм. Арбітраж, розгляд завершується остаточним арбітражним рішенням чи постановою про припинення арбітраж розгляду, зокрема, якщо позивач відмовляється від своїх вимог, або сторони домовилися про припинення розгляду, або склад арбітраж, суду визнає, що продовження розгляду стало з якихось причин непотрібним чи неможливим, у т. ч. якщо позивач порушив порядок сплати арбітраж, збору. Оскарження арбітраж, рішення можливе шляхом подання клопотання про його скасування до Київ, міського суду, який може скасувати рішення, якщо буде доведено, що одна із сторін в арбітраж, угоді (застереженні) була недієздатною або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а за відсутності такої вказівки—за законом України, або сторону не було належним чином повідомлено про призначення арбітра чи про арбітраж, розгляд, або арбітраж, рішення суперечить публічному порядку України та з ін. підстав, передбачених п. 2 ст. 6 Закону «Про міжнародний комерційний арбітраж». Рішення МКАС є остаточним. Воно виконується сторонами добровільно в установлений судом строк. У разі відмови боржника від добровільного виконання рішення юно приводиться до виконання примус, порядку відповідно до ст. 111 Нью-Йоркської конвенції 1958 держ. судом тієї договірної д-ви, де порушено клопотання про визнання та приведення до виконання арбітраж, рішення. Ддя цього подаються належним чином засвідчені оригінали арбітраж, рішення та арбітраж, угоди (або їх копії), а також належним чином засвідчений переклад цих док-тів у 2 прим, мовою, якою ведеться судочинство в країні, де порушено клопотання про визнання і приведення до виконання даного рішення. Переклад засвідчується офіц. перекладачем або лип. чи коне, установою. Див. також Арбітраж міжнародний.

В. В. Луць.

 

Схожі за змістом слова та фрази