Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМЕРЦІЙНИЙ СУД
   

КОМЕРЦІЙНИЙ СУД

— суд спец. юрисдикції для розгляду торг. справ. К. с. виникли в Середні віки для вирішення спорів між купцями. Складалися з виборних від купец, стану і мали характер третейського суду. Франц. бурж. революція, розмежування цив. і торг, права стали передумовами офіц. визнання К. с, втрати ними виключно станового характеру та поширення їх юрисдикції на всі торг, справи, незалежно від належності сторін до купецтва. К. с. виникали також в ін. країнах з відокремленим торг, правом, при цьому запозичення франц. моделі завжди доповнювалося нац. правовими традиціями.

Доцільність створення К. с. часто піддавалася сумніву, існувала думка про необхідність переведення торг, справ до компетенції судів заг. юрисдикції. Так, у Німеччині 1877 К. с. були замінені відділеннями для розгляду торг, справ у заг. судах. Голова відділення призначався урядом. Сучасні палати у торг, справах діють у складі головуючого та 2 непрофес. суддів з-поміж комерсантів, що призначаються на З роки рішенням торг.-пром. палат. Юрисдикція палат у торг, справах поширена на чітко визначене коло справ стосовно спорів між учасниками торг, угод, між членами торг, товариств і з приводу векселів, застосування закону про чеки, захисту торг, знаків тощо. Діяльність франц. К. с. регулювалась Ордонансом про торгівлю 1673, Морським ордонансом 1681 та Комерційним кодексом 1807. В системі сучас. франц. судоустрою К. с. діють на рівні трибуналів малого процесу та складаються з комерсантів або представників пром. і торг, компаній, обраних строком на 2—3 роки. Юрисдикція К. с. поширюється на спори між учасниками торг, угод, між членами товариств з приводу зобов'язань, на справи, пов'язані з ліквідацією підприємств, та ін. У Великобританії, де торг, право тривалий час залишалося прерогативою купців, у 2-й пол. 18 ст. проведена уніфікація цив. і торг, права. Внаслідок цього торг, право увійшло до складу заг. права. Сформованому К. с. стали підсудні торг, справи. Він функціонує самостійно як складова частина відділення корол. лави Високого суду.

Росія ще у 19 ст. запозичила франц. систему К. с, хоча робилися окр. спроби запровадити власну систему комерц. правосуддя. Прикладом цього може бути комерц-колегія з розгляду торг. та векс. справ, утв. 1719. У 1-й пол. 19 ст. в Рос. імперії розпочалося формування системи К. с. 1832 введено Статут судочинства К. с, внаслідок чого наявні суди видозмінено, засновано нові (у Санкт-Петербурзі, Москві,

Тифлісі). В Україні відкрито К. с. в Одесі (1808), Феодосії (1819, згодом переведений до Керчі) та Ізмаїлі (1824).

Суд. реформа 1877 та запровадження суд. статутів супроводжувалися значним скороченням кількості К. с. і переведенням їх у статус установ — підрозділів заг. судів. В Україні продовжив свою діяльність лише Одеський К. с, що складався з голови, його товариша, ст. члена і 5 членів.

До компетенції К. с. належали справи щодо: торг, угод; торг, неспроможності; скарг на купец, прикажчиків та ін. осіб; спорів з приводу послуг, наданих під час торгівлі; спорів між членами товариств; торг, зобов'язань, укладених на біржі шляхом маклерських записок; права використання торг, фірми тощо. В сучас. суд. системі України не існує поділу на цив. і торг. суди. Всі торг, справи розглядаються заг. судами, до компетенції яких віднесено розгляд цив. справ.

Літ.: Решетников Ф. М. Правовые системы мира. М., 1993; Гражд. и торг, право капиталист, гос-в. М., 1993.

О. О. Хорошилова.

 

Схожі за змістом слова та фрази