Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОГРАМА
   

ПРОГРАМА

(пізньолат. programma, грец. — письмова публічна об'ява) — 1) Деталіз. план певної діяльності або роботи, досягнення окр. цілей, вирішення певної проблеми тощо.

2) Ідейний напрям, ідеол. платформа, директива, курс, цілі та завдання політ, партії чи ін. громад, об'єднання (руху), а також шляхи, етапи і засоби їх реалізації.

3) Директивний док-т нормат. характеру, який розробляється і реалізується в установленому д-вою порядку. Містить, як правило, комплекс завдань і заходів, спрямованих на вирішення окр. пріоритетних проблем держ. і сусп. розвитку (охорона навкол. середовища, б-ба зі злочинністю, приватизація держ. майна, підтримка малого і серед, бізнесу, енергозбереження та ін.).

4) П. екон. і соціального розвитку країни — док-т, в якому визначаються цілі та пріоритети екон. і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законод. і викон. влади, органів місц. самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем екон. і соціального розвитку, досягнення стабільного екон. зростання, а також характеризуються очікувані зміни в економіці та соціальній сфері. Розробляється відповід. центр, органами викон. влади на основі комплекс, аналізу демогр. ситуації, стану використання природ., вироб., н.-т. і труд, потенціалу, конкурентоспроможності вітчизн. економіки та ін. факторів. Прав., екон. та орг. засади формування і реалізації таких П. в Україні визначені Законом «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (2000) та ін. прав, актами.

5) П. цільова комплексна — директивний док-т, що містить завдання і заходи, спрямовані на комплексне вирішення конкр. пріоритетної проблеми.

6) П. виробнича — план роботи підприємства на певний строк, що передбачає обов'язковість випуску запланованої кількості відповід. продукції.

Існують також ін. види П.: П. теле- і радіопередач, навч.-освітні П., концертні П., театральні П. тощо.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази