Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
   

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

— держ.-правовий документ, спрямований на досягнення конкр. мети та вирішення найважливіших для країни і сусп-ва проблем. Застосування в Україні загальнодерж. програм соціального, екон., н.-т., нац. розвитку, охорони довкілля та ін. передбачене Конституцією. Такі програми розробляються і здійснюються KM України і затверджуються BP України. Окр. Д. п. затверджуються Урядом самостійно. Однією з важливих Д. п. є Програма діяльності KM України, яку затверджують на строк повноважень Уряду. Вона містить перелік питань, які стосуються майже всіх сфер діяльності KM щодо управління економікою та окр. галузями в-ва (енергетика, АПК, фін. система, інвестиції тощо), науки, культури, соціального забезпечення. Д. п. приймаються також у сфері розвитку підприємництва, регулювання процесів приватизації, боротьби із злочинністю, у галузі фіз. культури та спорту тощо.

Д. п. будуються, як правило, за структурою, що включає: опис соціальної (екон., наук., тех., соціально-культурної тощо) проблеми, яка підлягає вирішенню на загальнодерж. рівні; мету, цілі та завдання програми («дерево цілей»); засоби досягнення мети і цілей (орг., фін., інформ., технологічні тощо); послідовність застосування форм і методів реалізації програми; відп. осіб або органи, що забезпечують виконання окр. етапів програми; опис результатів реалізації програми та їх оцінку. Залежно від цілей програм їх структура може змінюватися. Д. п. передбачають також механізм забезпечення їх виконання. Під ним розуміється комплекс орг., тех., екон., юрид., соціально-психол. та ін. заходів залежно від змісту програми. Стрижневим елементом механізму є його юрид. забезпечення, яке охоплює в широкому розумінні механізм правового регулювання відносин (зокрема, нормат. акти), що складаються під час реалізації Д. п. Нормат.-правову базу сучасних Д. п. становлять: Конституція України, закони України, постанови BP України, постанови KM України, а також акти центр, органів викон. влади.

Є. Б. Кубко.

 

Схожі за змістом слова та фрази