Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прит-прок arrow ПРОГРАМА МИРУ
   

ПРОГРАМА МИРУ

— вироблений XXIV—XXVI з'їздами КПРС зовнішньополітичний курс СРСР на сучасному етапі світового розвитку. Осн. цілі П. м.— забезпечення сприятливих зовнішніх умов для комуністичного будівництва в СРСР і соціалістичного будівництва в інших країнах соціалізму, боротьба проти агресивної політики імперіалізму, за утвердження ленінських принципів мирного співіснування країн з різним соціальним ладом, за зміцнення миру і безпеки народів, забезпечення соціального прогресу в усьому світі. П. м. не тільки поставила конкретні цілі, а й указала реальні шляхи їхнього втілення в життя. Серед першочергових завдань, викладених у П. м..— ліквідація воєнних вогнищ у Пд.-Сх. Азії (див. Агресія США у В'єтнамі) і на Бл. Сході (див. Близькосхідна криза), надання негайної відсічі будь-яким актам агресії й міжнар. сваволі, відмова від застосування сили і погрози її застосування для розв'язання гострих питань. З свого боку СРСР запропонував країнам, які поділяють цей підхід, укласти відповідні двосторонні або регіональні договори. П. м. висунула положення про остаточне визнання тер. змін, які сталися в Європі в результаті 2-ї світової війни. В П. м. запропоновано здійснити докорінний поворот до роз рядки, миру і колективної безпеки на європ. континенті, укласти договори, які забороняли б ядерну, хім. і бактеріологічну зброю, добиватися припинення скрізь і всіма країнами випробувань ядерної зброї, включаючи підземні, сприяти створенню без'ядерних зон у різних районах світу. П. м. поставила питання про ядерне роззброєння всіх д-в, що мають ядерну зброю, висунула пропозицію про скликання всесвітньої конференції для розгляду питань роззброєння в усьому обсязі. П. м. запропонувала повністю втілити в життя рішення ООН про ліквідацію колоніальних режимів, які ще лишилися (див. Колоніалізм, Колоніальна система імперіалізму), засудити в загальносвітовому масштабі прояви расизму й апартеїду. Рад. Союз закликав поглиблювати відносини взаємовигідного співробітництва в усіх галузях з д-вами які з свого боку до цього прагнуть (див. Матеріали XXIV з'їзду КПРС. К., 1971, с. 33—34). Прямим наслідком здійснення П. м. став досягнутий у 70-х рр. перехід від "холодної війни" до розрядки міжнародної напруженості та оздоровлення міжнар. клімату. Значні зрушення сталися в галузі європейської безпеки та азіатської безпеки; підписано ряд важливих договорів я провідними капіталістичними країнами [див. Радянсько-американські документи (1942, 1972—74, 1976, 1979), статті, за аналогією, про підписані документи з Францією, Англією, ФРН та ін.], розширилася сфера міжнар. співробітництва, активізувалась громадськість планети в боротьбі за мир (див. Всесвітні асамблеї, конгреси і конференції на захист миру, Рух прихильників миру). В 1975 було підписано Заключний акт — підсумковий документ Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі. XXV з'їзд КПРС, оцінюючи міжнар. становище СРСР і обстановку на світовій арені, конкретизував зміст П. м. і визначив її осн. завдання на черговому етапі: дальше зміцнення єдності братніх соціалістичних д-в, нарощування їхнього спільного вкладу у зміцнення миру; боротьба за припинення гонки озброєнь, скорочення запасів зброї й роззброєння; завершення підготовки нової угоди між СРСР і США про обмеження і скорочення стратегічних озброєнь, укладення міжнар. договорів про заг. і повне припинення випробувань ядерної зброї, про заборону і знищення хім. зброї, про заборону створення нових видів і систем зброї масового знищення, а також впливу на природне середовище у воєнних та ін. ворожих цілях; ліквідація воєнних вогнищ і насамперед — на Бл. Сході; поглиблення розрядки міжнар. напруженості, втілення її в конкретні форми взаємовигідного співробітництва між д-вами, втілення в життя Заключного акта загальноєвроп. наради, розвиток мирного співробітництва в Європі; гарантування безпеки в Азії на основі спільних зусиль д-в цього континенту, укладення всесвітнього договору про незастосування сили в міжнар. відносинах; повна ліквідація всіх залишків системи колоніального гноблення, всіх вогнищ колоніалізму і расизму; усунення дискримінації в міжнар. тор гівлі, ліквідація всіх проявів нерівноправності й диктату в міжнар. екон. відносинах (див. Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976, с. 28—ЗО). Виходячи з генеральної лінії зовн. політики СРСР, XXVI з'їзд КПРС вніс нові положення і пропозиції, що поглибили й розширили П. м. Характеризуючи міжнар. політику партії і Рад. д-ви, з'їзд підкреслив, що боротьба СРСР за зміцнення миру, за поглиблення розрядки міжнар. напруженості — це, насамперед, боротьба за забезпечення рад. народові необхідних зовн. умов для розв'язання творчих завдань, які стоять перед ним. Постійна й неослабна увага приділялися КПРС і Рад. д-вою дальшому зміцнені!" дружби, співробітництва з країнами соціалізму. Важливим напрямом П. м., як і раніше, є розширення співробітництва з країнами, які визволилися від колоніальної залежності. Було укладено договори про дружбу і співробітництво з Анголою, Ефіопією, Мозамбіком, Афганістаном. НДРЙ, Сірією; розвивалися взаємовигідні екон. і науково тех. зв'язки, надавалась допомога у зміцненні обороноздатності країнам, які визволилися, коли вони зверталися з таким проханням. КПРС, її Центральний Комітет вели активну роботу, спрямовану на дальше розширення й поглиблення всебічного співробітництва з братніми партіями, на зміцнення світового комуністичного і робітничого руху, розширення відносин КПРС з ін. демократичними силами. На розвиток П. м. СРСР у період між XXV і XXVI з'їздами продовжував активно проводити ленінську політику мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва з капіталістичними д-вами, твердої відсічі агресивним підступам імперіалізму. Принципової і конструктивної лінії СРСР дотримується у відносинах з США. Проте адміністрація США в кінці 70 — на поч. 80-х рр. стала на шлях руйнування того позитивного, що з немалими труднощами вдалося створити в рад.-амер. відносинах за попередні роки. В результаті двосторонні зв'язки обох д-в в ряді напрямів виявилися відкинутими назад; було заморожено набрання чинності договору ОСО-2 (підписаний 1979 у Відні). Такий курс США посилив напруженість міжнар. обстановки. Рад. Союз продовжує цілеспрямовану боротьбу за мир і безпеку в Європі. На європ. континенті всупереч ворогам розрядки мирне співробітництво між країнами двох систем розвивається на користь народів, ширше й насиченіше стали політ. контакти, зросли, набуваючи нових якостей, госп., науково-тех. і культурні зв'язки. Проводилися багатосторонні наради з різних питань загальноєвроп. співробітництва (Белград, 1977—78; Мадрід, 1980— 82). Розширилися взаємовигідні зв'язки СРСР з багатьма країнами Латинської Америки, Африки й Азії. Стрижнем П. м., розвинутої далі XXVI з'їздом КПРС, була й лишається боротьба за ослаблення загрози війни, приборкання гонки озброєнь. Це завдання набуло особливого значення й терміновості, оскільки політика агресивних імперіалістичних кіл у кін. 70 — на поч. 80-х рр. призвела до значного зростання міжнар. напруженості. Рад. Союз виступив з новим широким спектром конкретних і реалістичних ініціатив з проблем обмеження ядерних озброєнь, зокрема з питань повної заборони випробувань ядерної зброї. СРСР заявив і підтвердив, що не буде застосовувати ядерну зброю проти неядерних країн, які не допустять розміщення її на своїй території, запропонував припинити виробництво і почати скорочення ядерної зброї, запасів її аж до повної ліквідації. Ряд конкретних пропозицій СРСР спрямовано на заборону всіх інших видів зброї масового знищення: радіологічної, хім., нейтронної. З метою розв'язання питань воєнної розрядки й роззброєння в Європі СРСР і його союзники запропонували скликати загальноєвроп. конференцію, висунули пропозицію, щоб учасники європ. наради 1975 в Хельсінкі зобов'язалися не застосовувати першими один проти одного ні ядерної, ні звичайної зброї, щоб не розширялися існуючі й не створювалися нові воєнні блоки, перетворити Європу на без'ядерну зону. Нові пропозиції СРСР висунув щодо зміцнення заходів довір'я у воєнній галузі, що вживаються за рішенням європ. наради 1975 (повідомлення заздалегідь про військ. навчання сухопутних військ, запрошення на них спостерігачів з ін. країн). СРСР запро понував істотно розширити зону застосування цих заходів, поширивши їх на всю Європейську частину СРСР, за умови відповідного розширення зони заходів довір'я і з боку західних д-в. Радянський Союз висловив готовність вести конкретні переговори щодо заходів довір'я на Далекому Сході з усіма заінтересованими країнами, домовитися щодо створення безпеки в районі Перської затоки, Бл. і Серед. Сходу. На розвиток П. м. СРСР висловив готовність продовжувати переговори з США про обмеження стратегічних озброєнь і скорочення їх із збереженням усього того позитивного, що було досі досягнуто в цій галузі. СРСР запропонував домовитися про встановлення мораторію на розміщення в Європі нових ракетно-ядерних засобів середньої дальності країн НАТО і СРСР, створити міжнар. к-т, який показав би життєву необхідність відвернення ядерної катастрофи, скликати спец. засідання Ради Безпеки ООН з участю найвищих керівників д-в — членів Ради з метою недопущення війни. Керуючись інтересами народів, прагненням відвернути від них загрозу ядерного спустошення і, в кінцевому підсумку, виключити його з життя людства, Рад. Союз у своєму Меморандумі другій спец. сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань роззброєння (червень 1982) прийняв на себе зобов'язання не застосовувати першим ядерну зброю. Ця виняткової важливості акція набрала чинності негайно, в момент її обнародування; вона спрямована на те, щоб сприяти поворотові від воєнної небезпеки до більш надійного та стійкого миру. В цьому самому Меморандумі Рад. Союз висунув ряд пропозицій щодо розробки, прийняття і поетапного здійснення програми ядерного роззброєння, а також конкретизував свої пропозиції в галузі укладення Всесвітнього договору про незастосування сили у міжнар. відносинах, цілковиту заборону хім. зброї і ліквідацію її запасів, обмеження і скорочення стратегічних озброєнь і отримання їхньої гонки. Всі ці пропозиції є органічним продовженням і розвитком П. м. стосовно до найпекучіших і найактуальніших проблем міжнар. життя. Пропозиції СРСР знайшли широку підтримку і схвалення країн соціалістичної співдружності, марксистсько-ленінських партій, прогресивної світової громадськості, всіх миролюбних сил земної кулі (див. Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981, с. 31—36).

А. В. Кудрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази