Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
   

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН

(United Nations Development Programme; Programme des Nations Unies pour le developpement), ПРООН (UNDP; PNUD) - організація системи ООН, яка координує і фінансує здійснення програм екон. і тех. співробітництва в межах ООН. Утв. 22.ХІ 1965 відповідно до резолюції ГА ООН «Об'єднання з метою прогресу». До складу

ПРООН входять усі держави — члени ООН, у т. ч. Україна.

Гол. метою ПРООН є надання системат. допомоги країнам, що розвиваються, і країнам з перехід, економікою. Для цього ООН надсилає експертів до відповід. держав, здійснює підготовку і перепідготовку нац. кадрів, організовує семінари для обміну досвідом тощо. Допомога, що її надає ПРООН, здійснюється на основі добровільних внесків держав — членів ООН, а також ін. джерел.

ПРООН керує кількома зв'язаними з нею фондами, включаючи Програму добровольців ООН, Фонд капітального розвитку ООН. Кер. органом Програми є Виконавча рада у складі 36 членів, які обираються Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) на 3 роки. Протягом року проводяться одна щорічна і З регулярні сесії Викон. ради.

Гол. посад, особою ПРООН є адміністратор, який призначається ГА ООН після консультацій з Викон. радою. Остання подає ЕКОСОР (а через ЕКОСОР — ГА ООН) доповіді про діяльність ПРООН, розглядає і затверджує конкр. проекти та програми, розподіляє кошти, розробляє заг. керівні принципи та директиви ПРООН. Через мережу своїх 132 відділень ПРООН охоплює заходами 175 держав світу, в яких здійснюється кілька тисяч проектів. ПРООН сприяє розвитку країн шляхом надання їм тех. допомоги для подолання бідності й збільшення участі громад, орг-цій у процесах розвитку, виділення коштів на вдосконалення управління довкіллям, на передачу і впровадження нових технологій та на програми розвитку для жінок Под. проекти ПРООН здійснює і в Україні (від листопада 1992 в Києві працює представництво Програми). Місцеперебування ПРООН — м. Нью-Йорк (США).

Літ.: Герчикова И. Н. Междунар. экон. организации. М., 2000.

Ю. І. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази