Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коме-комун arrow КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
   

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

дальшого поглиблення і вдосконалення співробітництва і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн —членів РЕВ — документ країн соціалістичної співдружності, який визначив напрям, стратегію та конкретний зміст співробітництва на тривалу перспективу, форми, методи й етапи розв'язання найважливіших народногосподарських проблем. Комплексна програма соціалістичної економічної інтеграції — результат колективних творчих зусиль усіх країн — членів Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). Вона органічно поєднує інтернаціональні та нац. інтереси, дає змогу ретельно враховувати конкретні потреби кожного члена Ради. Необхідність прийняття Комплексної програми, її розробка були підготовлені об'єктивними закономірностями розвитку соціалістичної системи нар. г-ва: по-перше, високим рівнем розвитку продуктивних сил світового соціалістичного суспільства; по-друге, науково-технічною революцією, яка є могутнім важелем в об'єктивному процесі зближення нац. економік країн РЕВ і вимагає концентрації ресурсів, поглиблення міжнар. соціалістичного поділу праці; по-третє, великим попереднім досвідом міжгосп. діяльності країн — членів РЕВ. Початок цьому процесу поклала 23-я (спеціальна) сесія РЕВ (квітень 1969, Москва). Комплексну програму одностайно прийнято 27—29.VII 1971 в Бухаресті на 25-й сесії РЕВ. К. п. складається з 4 глав і 17 розділів, вона розрахована на поетапне здійснення до 1985— 90. Програма охоплює сферу матеріального виробництва, його спеціалізацію і кооперування, засоби транспорту і зв'язку, науки і техніки, зовн. торгівлю, валютно фінанс. і кредитні відносини, проблеми планування й управління, правові, орг. й методологічні питання. В Програмі підкреслюється, що в її реалізації (як в цілому, так і окремих, передбачених нею заходах ) може брати участь будь-яка країна, що не входить до РЕВ.

Умови участі третіх сторін в обох випадках визначаються внаслідок домовленості їх з учасниками соціалістичної інтеграції. При цьому принципи добровільності й суверенної рівності додержуються братніми країнами повною мірою і щодо третіх д-в. Підтвердженням цього є підписання договору (1973) про співробітництво між РЕВ і Фінляндією, укладення угод про співробітництво між РЕВ та Іраком, між РЕВ і Мексікою (1975) та ін. Країни РЕВ (1979) виробляють приблизно 1/3 світової пром. продукції, дають більш як половину приросту пром. виробництва. Наступний крок у розвитку Комплексної програми, підкреслювалось на XXV з'їзді КПРС, полягає у виконанні довгострокових цільових програм, мета яких — "спільними зусиллями забезпечити швидко зростаючі потреби в енергії, паливі, основних видах сировини, повніше задовольнити попит на продовольство і промислові товари народного споживання, піднести рівень машинобудування, прискорити розвиток транспорту" (Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976, с. 10). К. п. визначила гол. стратегічні напрями взаємовідносин країн РЕВ на довгочасну перспективу у найважливіших сферах матеріального виробництва до 1990. Див. також Міжнародні економічні організації соціалістичних країн.

Л. О. Каніщенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази