Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гант-гд arrow ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ
   

ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ

- система матеріальних, політ., ідеологічних, орг. та правових заходів, які забезпечують умови для реального (або фактичного) здійснення прав особи. Вони проголошуються (або встановлюються) законами д-ви і визначають правове становище особи в суспільстві. В бурж. суспільстві права і свободи трудящих декларуються, але реально не забезпечуються. Лише в соціалістичному суспільстві Г. п. о., зафіксовані в конституції, мають реальний характер. Основою матеріальних гарантій є екон. лад суспільства. Соціалістична система г-ва, її постійний розвиток і вдосконалення, соціалістична власність на знаряддя та засоби виробництва створюють об'єктивні передумови для рівноправності громадян, запобігання нехтуванню чи порушенню їхніх прав і свобод. Політ. гарантіями здійснення прав і свобод особи є соціалістичне народовладдя, справжній демократизм організації і діяльності держ. механізму, забезпечення широкої повсякденної участі трудящих в управлінні справами суспільства і д-ви. Основу ідеологічних гарантій становить марксизм-ленінізм, на грунті якого формується сусп. свідомість трудящих. Орг. гарантії в СРСР, зокрема, полягають у спрямуванні діяльності держ. механізму під керівництвом КПРС у напрямі, що забезпечує умови для повного користування правами і незаперечного виконання обов'язків перед суспільством і д-вою. Безпосередню реалізацію прав і свобод громадян, виконання ними обов'язків забезпечують гарантії правові.

Л. П. Юзьков.

 

Схожі за змістом слова та фрази