Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ
   

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

- система засобів, за допомогою яких у сусп. житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється законність. Г. з. поділяються на загальносоціальні та юридичні. Види за-гальносоціальних Г. з.: економічні, політичні, ідеологічні. Юридичні Г. з. — це передбачені законом спец, засоби впровадження, охорони і, в разі порушення, відновлення законності. Розрізняють такі види юридичних Г. з.: 1) за найближчими цілями — превентивні, або запобіжні (запобігання правопорушенням), відновлювальні (усунення чи відшкодування негат. наслідків правопорушень), каральні, або штрафні (реалізація юрид. відповідальності правопорушників); 2) за суб'єктами застосування Г. з. — парламентські, президентські, судові, прокурорські, муніципальні, адміністративні (управлінські), контрольні; 3) за характером юрид. діяльності — правотворчі, правороз'яснюваль-ні та правореалізаційні; 4) за онтол. статусом у правовій системі — нормат.-докумен-тальні [норми права, а також роз'яснювальні (інтерпретаційні) юрид. акти заг. характеру]; індивід. -документальні (правозастосувальні акти, спеціально спрямовані на забезпечення та охорону законності, а також роз'яснювальні юрид. акти індивід, характеру), ді-яльнісні (діяльність певних суб'єктів із застосування юрид. норм та реалізації нормат. і правозастосувальних актів, що забезпечують режим законності).

Літ.: Теорія д-ви і права. К., 1995.

П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази