Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
   

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

- екон-прав, категорія, що характеризує у грош. виразі прибуток від вироб. чи ін. підприєм. діяльності, який залишається у господарюючого суб'єкта після вирахування відповід. витрат, сплати борг, зобов'язань, податків, зборів та ін. обов'язкових платежів (відрахувань). Є осн. узагальню-вальним показником фін. результатів госп. діяльності, ефективності в-ва. Порядок використання Ч. п. визначає власник (власники) підприємства, установи чи організації або уповноважений ним орган згідно з установчими документами та чинним зак-вом. Держ. вплив на вибір напрямш та обсягів використання Ч. п. здійснюється через встановлені нормативи, ставки податків, подат. пільги та екон. санкції. У випадках, передбачених статутом особи юридичної, частина Ч. п. може передаватися у власність членів або труд, колективу підприємства чи організації. Розмір цієї частини встановлюється власником або уповноваженим ним органом, а її розподіл і використання здійснюються радою або зборами (конференцією) труд, колективу (ст. 18 Закону «Про підприємства в Україні», 1991, зі змінами і доп.). Порядок та умови формування і використання Ч. п. регламентуються відповід. нормами зак-ва про підприємства, підприємництво, оподаткування, бух. облік і фін. звітність та ін.

Літ.: Новые возможности предпринимательства. К., 1992; Бойко В. В. Экономика предприятий Украины. Дп., 1997; Селезнев В. В. Основы рыноч. экономики Украины. К., 1999; Основи екон. теорії. К., 2003.

В. П. Нагребелъний.

 

Схожі за змістом слова та фрази