Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВА ПОЛІТИКА
   

ПРАВОВА ПОЛІТИКА

- 1) У широкому розумінні — політика д-ви, заснована на праві. 2) У вузькому значенні — держ. політика в прав, сфері сусп. життя. її метою в Україні є побудова громадян, сусп-ва і прав. д-ви. Базується на принципах і нормах Конституції України. Виробляється Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Конституційним Судом, Міністерством юстиції та деякими ін. держ. органами України. Втілюється у законах, указах, постановах та ін. нормат.-прав. актах та в діяльності відповід. держ. органів щодо їх реалізації. Теор. засади П. п. є предметом досліджень юрид. науки.

П. п. — особлива форма вираження держ. політики, засіб юрид. легітимації, закріплення і здійснення політ, курсу країни, реформування різних галузей сусп. життя. Ця політика має держ.-владний характер і спрямована на створення ефективно діючого механізму прав, регулювання сусп. відносин, найбільш повне забезпечення прав і свобод людини та гр-нина, зміцнення дисципліни, законності й правопорядку, формування прав, свідомості та прав, культури населення тощо.

П. п. має різні види і форми свого виявлення. Зокрема, залежно від змісту вона може бути правота., правозастос., правоохор., крим.-правовою, виправною тощо, а залежно від часу, на який розрахована, — поточною або перспективною. Щоб П. п. була ефективною, вона повинна базуватися на вироблених теорією і практикою принципах: соціальної обумовленості, наук, обгрунтованості, стабільності, демократичності й гуманності, справедливості, узгодженості інтересів особи і д-ви, пріоритетності прав людини, відповідності міжнар. стандартам, прозорості й гласності.

Літ.: Полит.-прав. ценности: история и современность. М., 2000; Скрипнюк О. Соціальна, прав, д-ва в Україні: проблеми теорії і практики. К., 2000; Селіванов В. Прав, політика України (деякі теор. питання сутності, змісту та технології). «Право України», 2001, № 12; Рыбаков О. Ю. Прав, политика как юрид. категория: понятие и признаки. «Журнал рос. права», 2002, № 3.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази