Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow краснот-криз arrow КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
   

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

- система грошово-кредитних заходів, що їх здійснюють центр. банки або безпосередньо уряд з метою впливу на різні сторони екон. життя країни. Є складовою частиною загальногосп. політики. Осн. методами і формами К. п. в капіталістичних країнах є зміна облікової ставки центр. банку, купівля і продаж центр. банком деяких видів цінних паперів на фондових біржах, встановлення певних норм обов'язкових грош. резервів, які комерційні банки повинні тримати в центр. емісійних банках країни. Так, в період погіршення екон. кон'юнктури центр. банки для стимулювання споживчого та інвестиційного попиту знижують норми обов'язкових резервів і тим самим розширюють розміри кредитних операцій комерційних банків. І навпаки, в період пожвавлення кон'юнктури та біржової спекуляції центр. банки з метою запобігання буму підвищують норми обов'язкових резервів, що зберігаються у них, і таким чином зменшують обсяг кредитних операцій комерційних банків. Така К. п. посилює притаманні капіталізмові суперечності, циклічність виробн. та інфляцію. В СРСР К. п. на різних етапах буд-ва соціалізму визначалась з урахуванням завдань розвитку соціалістичного нар. г-ва й змін, що відбувалися в екон. і політ. житті країни. В перехідний період від капіталізму до соціалізму К. п. виходила з завдань всебічного зміцнення держ. і кооп. секторів г-ва і була спрямована на обмеження, а потім повне витіснення приватнокапіталістичного сектора.

В роки соціалістичної індустріалізації і колективізації с. г. кредитні ресурси Держбанку СРСР використовувались для створення бази важкої індустрії і прискорення процесу кооперування сел. г-в. В післявоєнний час К. п. спрямовувалась на відбудову й дальший розвиток соціалістичної економіки. На сучас. етапі завданням її є найповніша мобілізація резервів виробн. і підвищення його ефективності. Здійснюється К. п. шляхом встановлення переваг при наданні кредитів тим галузям, об'єднанням, підприємствам і орг-ціям, які забезпечують швидку окупність витрачених коштів і задовольняють першочергові потреби нар. г-ва, а також застосування особливого режиму кредитування до підприємств і орг-цій, що не виконують планових показників. Міжнар. К. п. Рад. Союзу за своєю екон. суттю докорінно відрізняється від К. п. імперіалістичних д-в (див. Міжнародний кредит).

С. С. Горохов.

 

Схожі за змістом слова та фрази