Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow поліо-поляк arrow ПОЛІТИКА ДОХОДІВ
   

ПОЛІТИКА ДОХОДІВ

— один з методів непрямого держ.-монополістичного регулювання доходів. Виникла в 60-х рр. 20 ст. Суть "П. д." полягає у встановленні безпосередньо бурж. д-вою такої верхньої межі збільшення номінальної заробітної плати, яка б максимально сприяла розв'язанню гол. проблем капіталістичної економіки. Це найбільш яскравий вияв тісного зв'язку бурж. політичної економії з екон. політикою урядів капіталістичних д-в. Найбільш чіткого виразу "Ц. д." набрала в Нідерландах, Швеції та ін. скандінавських країнах. Вона проголошується бурж. теоретиками (Н. Калдор, X. Клегг — Великобританія, С. І. Вейнтрауб, У. Хеллер, Г. Джонсон — США, Ж. Лекайон — Франція) як ефективний антиінфляційний засіб (див. "Інфляційної спіралі теорія"). "П. д." виходить з того, що гол. джерелом інфляції є зростання витрат оплати праці на одиницю продукції. Осн. причиною виникнення "П. д." є проблема екон. зростання, яка висунула перед держ.-монополістичними колами завдання досягти "оптимальної", з точки зору капіталістичного виробн., норми нагромадження. Вона базується на двох гол. ідеях: по-перше, на ідеї введення централізованої системи контролю над рухом ставок заробітної плати, що їх встановлюють на основі колективних договорів між профспілками та представниками підприємств; по-друге, на ідеї обмеження росту номінальної заробітної плати щорічним приростом продуктивності праці в масштабі всього суспільства. Ця політика бурж. д-в спрямована проти робітн. класу, тому що насправді вона зводиться лише до впливу на рух заробітної плати, не висуваючи скільки-небудь дійових засобів держ. контролю над цінами, валовими прибутками, дивідендами тощо.

В. А. Вергун.

 

Схожі за змістом слова та фрази