Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
   

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

— система заходів держави щодо податків, спрямована на забезпечення інтересів економічних пануючого класу. Соціально-екон. зміст П. п. визначається характером сусп. ладу та конкретно-істор. умовами, в яких д-ва здійснює свої функції. В епоху імперіалізму П. п. підпорядкована інтересам монополістичного капіталу. Вона спрямована перш за все на посилення експлуатації трудящих мас і перекладання податкового тягаря з монополій і великих капіталістів на найманих робітників і службовців. В США 1941 корпорації виплачували 55% всіх податкових надходжень у бюджет державний, 1980 — лише 14%. Законодавство передбачає численні податкові пільги монополіям, дає можливість їм ухилятися від сплати значної частини податків. Бурж. два повертає монополіям вилучені через податковий механізм доходи, надаючи їм великі субсидії, вигідні військ. замовлення, фінансуючи наук. дослідження тощо. За допомогою П. п. бурж. два намагається ослабити діяння економічних криз, циклічний характер капіталістичного виробн. П. п. спрямована на посилення експансії монополістичної власності і перш за все могутності воєнно-промислового комплексу та міжнародних монополій. У країнах соціалізму П. п. є складовою частиною заг. економічної політики д-ви, яка здійснюється в інтересах суспільства. Вона змінювалась залежно від завдань того чи ін. етапу комуністичного будівництва. Так, в СРСР у перехідний період від капіталізму до соціалізму П. п. було підпорядковано обмеженню й витісненню капіталістичних елементів і забезпеченню податкових пільг трудящим міста й села, зміцненню союзу робітничого класу і селянства, стимулюванню розвитку соціалістичних форм г-ва й кооперування селянства. В період будівництва соціалізму П. п. була спрямована на дальше здійснення соціалістичних перетворень, поповнення коштів держ. бюджету. П. п. за соціалізму характеризується прибутково-прогресивними методами оподаткування, поступовим зменшенням питомої ваги податків з паселення у держ. бюджеті. П. п. сприяє вирівнюванню доходів різних груп населення шляхом підвищення неоподаткованого мінімуму, надання пільг сімейним особам тощо. На противагу капіталізму, де витрати д-ви на соціальні заходи набагато нижчі від податків з трудящих, за соціалізму виплати й пільги з суспільних фондів споживання значно перевищують суму податків.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази