Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
   

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

- особи, які на профес. основі займають посади в держ. органах та їх апараті, наділені відповідними служб, повноваженнями для практ. виконання завдань і функцій д-ви та одержують зарплату з держ. коштів. В Україні, згідно з Конституцією (ст. 38), гр-ни користуються рівним правом доступу до державної служби. Заг. засади діяльності, а також статус Д. с. визначено Законом України «Про державну службу» (1993). Відповідно до ст. 4 закону Д. с. можуть бути гр-ни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і нац. приналежності, статі, політ, поглядів, реліг. переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і профес. підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за ін. процедурою, передбаченою КМ України. Керівники, заступники керівників держ. органів та їх апарату, ін. Д. с, на яких законом або ін. нормат актами покладено здійснення орг.-розпорядчих та консультат.-дорадчих функцій, є посадовими особами. Встановлено 7 категорій посад Д. с. — від першої (вищої) до сьомої (нижчої). Віднесення існуючих посад, не передбачених вказаним законом, а також нових посад Д. с. до відповідної категорії, здійснюється КМ України. Встановлено 15 рангів Д. с: від 15-го (нижчого) — до 1-го (найвищого). Д. с, які працюють на посадах першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг; другої — 5, 4 і З ранг; третьої — 7, 6 і 5 ранг; четвертої — 9, 8 і 7 ранг; п'ятої —11, 10 і 9 ранг; шостої — 13, 12 і 11 ранг, сьомої категорії — 15, 14 і 13 ранг.

Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України; другої категорії — Кабінетом Міністрів України. Ранги, що відповідають посадам третьої — сьомої категорій, присвоюються керівником держ. органу, в системі якого працює Д. с. Прийнятому на держ. службу Д. с. присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад. Цього рангу він може бути позбавлений лише за вироком суду. Прийняття Д. с. на посади третьої — сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Порядок проведення конкурсу регулюється Положенням, що затв. КМ України.

Гр-ни, котрі вперше зараховуються на держ. службу, приймають Присягу Д. с. такого змісту: «Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки» (ст. 17 Закону «Про державну службу»). Текст Присяги підписується Д. с. і зберігається за місцем його роботи. Особа, яка претендує на зайняття посади Д. с. третьої — сьомої категорій, подає відомості про доходи та зобов'язання фін. характеру, в т. ч. за кордоном, щодо себе та членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує на зайняття посади Д. с. першої і другої категорій, подає також відомості про належне їй і членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери. Вказані відомості подаються Д. с. щорічно. При прийнятті на держ. службу Д. с. може встановлюватися випробування строком до 6 місяців.

У ст. 20 закону зазначається, що для виконання невідкладної і непередбаченої роботи Д. с. зобов'язаний за розпорядженням керівника органу, в якому він працює, з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. За рішенням керівника держ. органу Д. с. може бути відкликаний із щорічної або дод. відпустки.

Просування Д. с. по службі здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі (крім випадків, коли інше встановлено законами України або КМ України) або присвоєння більш високого рангу. Він має право брати участь у конкурсі на заміщення вакант. посади Д. с. Зарплата Д. с. складається з посад, окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на держ. службі та ін. надбавок. Д. с. та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються безоплатним мед. обслуговуванням у держ. закладах охорони здоров'я, де вони можуть обслуговуватися і після виходу на пенсію. Право на одержання пенсії Д. с. мають особи, які досягли встановленого зак-вом України пенс, віку, за наявності заг. труд, стажу: для чоловіків — не менше 25, для жінок — не менше 20 років за умови, що стаж держ. служби становить не менше 10 років. Вказаним особам призначаються пенсії у розмірі 80 відсотків сум їх посад, (чинного) окладу з урахуванням передбачених законом надбавок, без обмеження гранич. розміру. За кожний повний рік роботи понад 10 років на держ. службі пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків останнього. Пенсія Д. с. виплачується за рахунок д-ви у повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.

Дисциплінарні стягнення до Д. с. застосовуються за невиконання чи неналежне виконання служб, обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням держ. служби, а також за вчинок, який порочить його як Д. с. або дискредитує держ. орган, де він працює. До Д. с, крім дисциплін, стягнень, передбачених зак-вом про працю України (догана, звільнення з роботи), можуть застосовуватися такі дисциплін, заходи: попередження про неповну служб, відповідність; затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. Законом «Про державну службу» встановлено, що, крім заг. підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, держ. служба може бути припинена також у разі: порушення Д. с. умов реалізації права на держ.

службу; недотримання ним вимог проходження держ. служби; досягнення гранич. віку проходження держ. служби; відставки Д. с, які займають посади першої або другої категорії; виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню Д. с. на держ. службі; відмови Д. с. від прийняття або порушення ним Присяги Д. с; неподання відомостей або подання Д. с. неправдивих відомостей щодо його доходів (ст. 30). Зміна керівників або складу держ. органів не може бути підставою для припинення держ. служби Д. с. на посаді, яку він займає, з ініціативи новопризначених керівників (крім Д. с. патронатної служби). Д. с, які працюють на посадах першої та другої категорій, мають право на відставку, тобто на припинення держ. служби за їх письм. заявою.

Див. також Відставка державного службовця.

Літ.: Старилов Ю. Н. Служеб. право. М.. 1996; Бах-рахД. М. Гос. служба: осн. понятия, её составляющие, содержание, принципы. «Гос-во и право», 1996, № 12.

В. Л. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази