Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ
   

ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ

- велика станова група селян у Росії та Україні 18—19 ст., які користувалися казен. землею, сплачували феод, ренту і перебували у феод, залежності від д-ви. До складу Д. с. спочатку входили чорносошні селяни і половники Пн. Помор'я, сибірські «пашенні люди», однодвірці, не-закріпачене землеробське нас. Поволжя і Приуралля, кол. рангові селяни та посполиті селяни військ, маєтностей Лівобереж. України. Перші закони Рос. імперії про Д. с, утворення спец, управління ними та про упорядкування оброчного оподаткування за користування держ. землею були видані у 1837—38. Закони 1841—43 перевели до категорії Д. с. багато груп сільс. населення. Це, передусім, економічні селяни, однодвірці, казенні селяни, лоцмани, кіннозавод. селяни, вільновідпущені дворові люди, а також особи, які були визнані судом некріпаками. Д. с. перебували або на оброчному, або на т. з. господарському становищі (останніх уряд здавав в оренду поміщикам-посесорам). До 2-ї групи належала осн. частина Д. с. Право-береж. України, Білорусії та Прибалтики. Справами Д. с. відали волосні та сільс. органи управління, а на центр, рівні з 1837 почало діяти м-во держ. маєтностей. З 20-х pp. 18 ст. до 30-х pp. 19 ст. оподаткування Д. с. збільшилось у 9—10 разів. 1858 у Рос. імперії було 9345 тис. Д. с. чол. статі, або понад 45% усіх селян європ. частини Рос. д-ви. З ліквідацією кріпосного права на Д. с. поступово поширилася дія актів реформи 1861. Так, у зх. губерніях і Правобереж. Україні 1863 Д. с. були переведені в розряд селянвласників і обкладені викупними платежами строком на 45 років. За всіма іншими Д. с. указом 1866 були закріплені в безстрокове користування зем. наділи за відповідну плату. 1885 Д. с. були повністю зрівняні щодо правового стану з рештою селян Рос. імперії.

В. Є. Кириченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази