Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow подор-полін arrow ПОЗИКИ ДЕРЖАВНІ
   

ПОЗИКИ ДЕРЖАВНІ

— кредитні відносини, в яких позичальником чи кредитором виступає держава або її місцеві органи. Звичайно П. д. мають грош. форму, іноді (в умовах знецінення грошей) застосовуються й натуральні, сплачувані продуктами. Позики поділяють на внутрішні, що їх розміщують всередині країни, й зовнішні (міжнародні), які реалізують на іноз. грош. ринках. За видами доходності розрізняють П. д. процентні, якщо держателі облігацій одержують доход у вигляді певного процента, сплачуваного у визначений строк, і виграшні, доход від яких сплачується у вигляді виграшу. За строками погашення позики бувають короткострокові (поточні, до року), середньострокові (від 1 до 5 років) і довгострокові (понад 5 років). Розміщуються П. д. переважно передплатою серед населення, через банки або ощадні каси, продажем на біржі та з аукціону. Соціальний зміст П. д. визначається класовою природою і функціями даної д-ви. За капіталізму П. д.— осн. форма функціонування кредиту державного. В бурж. країнах П. д. є гол. джерелом покриття дефіциту бюджетів державних. Осн. держателі облігацій внутр. П. д. у капіталістичних країнах — банки, капіталістичні компанії, орг-ції та установи, імущі верстви населення — одержують через позики гарантований доход, який д-ва покриває, оподатковуючи трудящих. Зовн. позики, що їх надають імперіалістичні д-ви, виступають як знаряддя екон. і політ. тиску на ін. країни, закабалення економічно слаборозвинутих країн, збереження колоніального панування в нових формах, створення агресивних воєнних блоків і посилення світової реакції. П. д. в соціалістичних країнах докорінно відрізняються від позик капіталістичних країн. Вони призначені для мобілізації тимчасово вільних грошей (гол. чин. трудових заощаджень широких верств населення) для госп. і культур. будівництва. Держ. внутр. позики в СРСР відіграли важливу роль у соціалістичному будівництві, в зміцненні обороноздатності країни. В 1957 ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли рішення про припинення з 1958 випуску нових П. д. і відстрочку на 20 років виплат населенню по раніше випущених позиках. XXIV з'їзд КПРС визнав за можливе достроково погасити ці позики починаючи з 1974 з тим, щоб скоротити строк погашення облігацій на 6 років і закінчити до 1990. В СРСР з 1938 випускають позики, що вільно перебувають в обігу. Облігації цих позик вільно продають і купують ощадні каси. Такою позикою, випущеною на 20 років, є держ. 3%-на внутр. виграшна позика (1966). В ін. соціалістичних країнах П. д. відіграли певну роль у мобілізації фінанс. засобів на потреби госп. будівництва. Зовн. П. д. і кредити соціалістичних країн, що їх вони надають одна одній, а також молодим д-вам, що розвиваються, на пільгових умовах, характеризуються низькими процентними ставками і довгостроковістю. Вони спрямовані на розвиток і зміцнення економіки кожної з соціалістичних країн і світової системи соціалістичного господарства, досягнення екон. і політ. незалежності молодих суверенних держав.

Г. І. Таланова.

 

Схожі за змістом слова та фрази