Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЖБОВЦІ
   

СЛУЖБОВЦІ

— особи, які перебувають на певній службі й реалізують служб, повноваження. У рад. труд, праві С. вважалася категорія трудящих, які виконували роботу з керівництва, вироблення необхідних управлін. рішень, їх реалізації, підготовки та аналізу інформації і займали відповідну посаду в держ., громад, та кооп. підприємствах, установах, організаціях. Контингент С. об'єднував осіб з різноманіт. повноваженнями, в різних видах служби: адм.-управлінські кадри; інж.-тех. працівники та ін. групи дипломованих спеціалістів — науковці, викладачі вищих та середніх навч. закладів, лікарі, працівники фін. сфери, торг, і контор, працівники тощо. Побутувала думка про С. як представників розумової праці, тобто не фізичної. Цей критерій не є абсолютним, більш прийнятним є особливий вид труд, діяльності. За ним усі С. поділяються на дві групи: державні службовці й недержавні С. Перші працюють, виконуючи певні повноваження у держ. структурах, другі — займають посади і реалізують посад, повноваження у недерж. установах, в апараті політ, партій, сусп. об'єднаннях тощо. В укр. труд, зак-ві відсутнє визначення поняття «службовець». У КК України дається визначення службових осіб як осіб, що постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням орг.-розпорядчих чи адм.-госп. обов'язків, або виконують такі обов'язки за спец, повноваженнями (ст. 364 КК). Див. також Військовослужбовці.

Літ.: Прокопенко В. І. Труд, право України. X., 1998.

Г. О. Цирфа.

 

Схожі за змістом слова та фрази