Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

- провідна галузь агропромислового комплексу України. З нею пов'язане в-во сільськогосп. продукції (продуктів харчування для населення, сировини для перероб. пром-сті тощо). Особливістю С. г. є те, що в ньому одночасно діють екон. і біол. закони, а осн. засобом в-ва є земля. З метою забезпечення С. г. осн. засобами в-ва ЗК України передбачає у складі земель категорію земель сільськогосподарського призначення. С. г. займаються: а) гр-ни — з метою ведення особистого селян, г-ва, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби; б) сільськогосп. підприємства і гр-ни — з метою ведення товар, сільськогосп. в-ва; в) сільськогосп. н.-д. установи та навч. заклади, сільс. проф.-тех. уч-ща і загальноосв. школи — з метою дослід, і навч. роботи, а також пропаганди передового досвіду; г) несільськогосп. підприємства, установи й організації, реліг. орг-ції та об'єднання гр-н — з метою ведення підсоб. с. г. С. г. об'єднує дві тісно пов'язані між собою комплексні галузі: рослинництво і тваринництво. Діяльність суб'єктів сільськогосп. в-ва регулюється Законами України «Про селянське (фермерське) господарство» (1991, в ред. 1993), «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992), «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (1996), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), ЗК України та ін.

Літ.: Агр. зак-во України: проблеми ефективності. К., 1998; Сільськогосп. підприємства: реорганізація та створення. К., 2000; Проблеми права власності та господарювання у с. г. К., 2001.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази