Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

- сфера сусп. в-ва, осн. завданнями якого є охорона, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо полювання, розвиток мисл. спорту і мисл. собаківництва. Порядок ведення М. г. регулюється Законами України «Про тваринний світ» (1993) і «Про мисливське господарство та полювання» (2000). Відповідно до останнього акта ведення М. г. здійснюється користувачами мисливських угідь. Умови ведення визначаються договором, який укладається між місц. органами спеціально уповноваженого центр, органу викон. влади у галузі М. г. та полювання і користувачами мисл. угідь. Для потреб М. г. користувачі мисл. угідь можуть у встановленому порядку, за згодою власників або користувачів зем. ділянок, зводити на мисл. угіддях необхідні будівлі та біотех. споруди, вирощувати кормові культури, створювати захисні насадження, проводити штучне обводнення, здійснювати ін. заходи, пов'язані з веденням М. г., які не суперечать зак-ву та інтересам власників або користувачів зем. ділянок. Відносини між власниками або користувачами зем. ділянок і користувачами мисл. угідь регулюються відповідними договорами.

Крім того, користувачі мисл. угідь мають право: користуватися держ. мисл. фондом у межах відповідних угідь; використовувати мисл. тварин та користуватися мисл. угіддями в установленому порядку; розпоряджатися мисл. тваринами, добутими або набутими в ін. спосіб у закон, порядку і доходами від їх реалізації; організовувати полювання для мисливців.

Користувачі мисл. угідь здійснюють комплекс біотех. та ін. заходів, спрямованих на охорону та відтворення мисл. тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування. Для цього в межах мисл. угідь виділяється не менше 20 відс. їх зем. ділянок, на яких полювання забороняється. Користувачі забезпечують упорядкування мисл. угідь. Для охорони останніх діє єгерська служба — один єгер на 7 000 га лісових і 10 000 га польових чи водно-болотних мисл. угідь. Законом передбачені обов'язки користувачів мисл. угідь по веденню М. г.: додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків добування мисл. тварин; раціонально використовувати держ. мисл. фонд, не допускати погіршення екол. стану мисл. угідь; здійснювати охорону держ. мисл. фонду; не допускати самовільного пер еселення або акліматизації тварин; вживати заходів щодо виконання загальнодерж. і місцевих екол. програм з питань охорони твар, світу; самостійно припиняти використання мисл. тварин у разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюваної здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів для усунення негативних факторів впливу на тварин і середовище їх перебування тощо. Держ. контроль у галузі М. г. та полювання здійснюють КМ України, спеціально уповноважений центр, орган викон. влади у галузі М. г. та полювання і спеціально уповноважений центр, орган викон. влади у галузі охорони навкол. природ, середовища, їх місц. органи, місц. держ. адміністрації, ін. держ. органи відповідно до зак-ва. Особи, винні у порушенні правил ведення М. г., притягуються до юрид. відповідальності.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази