Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow лір-лов arrow ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
   

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

— галузь виробництва, яка займається відтворенням та підвищенням продуктивності лісів, охороною їх від різних пошкоджень, а також організацією, впорядкуванням і використанням лісових ресурсів. Гол. завдання соціалістич. Л. г.— організація раціонального використання лісових ресурсів для задоволення потреб нар. г-ва в деревині та ін. лісовій продукції (живиця, плоди, соки тощо) на основі держ. планів та збереження лісів як найважливішого компонента біосфери в інтересах людства. Важливе значення в Л. г. має переробка лісових відходів і малоцінної деревини, прижиттєве використання деревостанів, охорона й відтворення мисливської фауни. Характерною особливістю Л. г. в дореволюц. Росії, в т. ч. на Україні, була хижацька експлуатація лісу в гонитві за прибутками, особливо в районах розвинутої пром-сті, поблизу міст, з-ць та ринків збуту лісових матеріалів. Зокрема, в центр. і зх. районах України площа лісів з 1814 по 1914 скоротилася на 30,5%. Заг. лісовкрита площа СРСР становить 791,6 млн. га (1978). Осн. площі лісів зосереджені в Сибіру, на Далекому Сході, на Пн. і Пн. Сх. країни. Після перемоги Великого Жовтня всі ліси Росії були оголошені держ. власністю, в перших декретах Рад. влади та в багатьох законодавчих актах були визначені основи Л. г. (див. Лісове законодавство, Лісовий кодекс УРСР). В 1943 ліси СРСР поділено за нар.-госп. значенням на 3 групи: 1) ліси держ. заповідників, ґрунтозахисні й водоохоронні; 2) ліси густонасе-лених пром. районів; 3) ліси пром. значення лісистих районів. Цей розподіл став однією з важливих основ диференційованої організації Л. г. країни. Ліси УРСР належать до 1 та 2-ї груп. В розвитку лісового г-ва СРСР визначилися 4 осн. напрями: промислово-сировинний, захисно-промисловий, захисний та полезахисний. Для лісового г-ва УРСР характерні захисно-промисловий, захисний та полезахисний напрями. За роки Рад. влади Л. г. республіки перетворилося на високорозвинуту галузь нар. г-ва. Проведено велику роботу щодо відновлення розладнаних і знецінених лісів і створення нових лісових масивів. Лісовий фонд УРСР на 1.І 1978 становив бл. 10,0 млн. га, в т. ч. лісовкрита площа — 8,3 млн. га, лісистість — 13,8%. Сприятливі лісорослинні умови дають можливість вирощувати високопродуктивні насадження цінного породного складу. Україна посідає одне з перших місць в СРСР щодо вирощування дубових насаджень (див. Дуб); велике значення мають букові ліси (див. Бук). Головним завданням лісового г-ва УРСР є лісорозведення та лісовідновлення. За роки Рад. влади в республіці посіяно і посаджено 5,3 млн. га лісів і захисних лісонасаджень. Велика увага приділяється створенню насаджень з швидкоростучих і технічно цінних деревних порід (горіхоплідних, тополевих тощо). Одним з важливих заходів, спрямованих на вирощування високопродуктивних насаджень необхідного породного складу й деревини високої якості, є рубки догляду за лісом (див. Рубки лісу). В республіці здійснюються роботи щодо реконструкції малоцінних насаджень, відновлення дібров, захисту лісу від шкідників і хвороб, охорони його від пожеж. Проводяться лісомеліоративні роботи, особливо по закріпленню ярів, пісків, берегів водойм. У Л. г. України значне місце посідають ін. види користування лісом, зокрема підсочування. Велика увага приділяється питанням інтенсифікації Л. г., спрямованої на поліпшення методів ведення лісогосп. виробництва. В 1979 лісозаготівельні роботи на Україні було механізовано на 100%, рубки догляду за лісом — на 79%, лісо-культурні роботи — на 70—90% . Осн. виробничі підприємства Л. г.— лісгоспзаги та лісокомбінати. В 1979 в республіці працювали 220 лісгоспзагів і лісомеліоративних станцій. Наук. питання Л. г. в УРСР розробляють Лісового господарства і агролісомеліорації науково-дослідний інститут імені Г. М. Висоцького в Харкові, його Карпатський філіал та 12 н.-д. станцій, Рада по вивченню продуктивних сил АН УРСР, кафедри Укр. с.-г. академії, Львівського лісотехнічного інституту та ін. установи.

Літ.: Генсірук С. А., Бондар В. С. Лісові ресурси України, їх охорона і використання. К., 1973; Лес в современном мире. М., 1978; Проблемы повышения эффективности и качества лесопромышленного производства. М 1978.

В. Д. Байтала.

 

Схожі за змістом слова та фрази