Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
   

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

- система сусп. в-ва, обміну, розподілу і споживання товарів; економіка, г-во всієї країни. Як і термін «народногосподарський комплекс», широко використовувався у соціально-екон. та законод. практиці рад. періоду. В сучас. екон. зак-ві України більш уживаними є терміни «економіка України», «національне господарство». В повному обсязі поняття Н. г. правомірне для окр. екон. регіону і д-ви в цілому; адм. район розглядається як частина Н. г. країни. Первин, структурами (ланками) Н. г. є підприємства (фірми) і вироб. організації незалежно від форм власності, включаючи фермер, г-ва й особисті підсобні г-ва гр-н. У цілому Н. г. України має складну структуру, яка об'єднує численні галузі та підгалузі, різні форми і види діяльності. З огляду участі в створенні су-куп. сусп. продукту і нац. доходу все сусп. в-во країни поділяють на сферу матеріального в-ва, до якої належать усі галузі й види діяльності, що створюють матеріальні блага, і невироб. сферу, що включає ті види діяльності, в процесі яких безпосередньо не створюються матеріальні продукти. В свою чергу, сфера матеріального в-ва поділяється на в-во засобів в-ва і в-во продуктів споживання. При цьому найб. частка валового сусп. продукту і нац. доходу створюється у галузях пром-сті й агр. секторі економіки.

Літ.: Селезнев В. В. Основы рыноч. экономики Украины. К., 1999.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази