Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
   

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

— галузь машинобудування, підприємства якої виробляють с.-г. машини, а також агрегати, вузли, деталі й запасні частини до цих машин. Гол. завданням С. м. є забезпечення комплексної механізації с.-г. виробн., тобто застосування машин не тільки на основних, а й на проміжних операціях при вирощуванні сільськогосп. культур, при заготівлі й приготуванні кормів на тваринницьких фермах і птахофермах. В Росії виробн. с.-г. машин почато в 30-х рр. 19 ст. В серед. 19 ст. на Пд. країни (переважно на Україні) виникли майстерні, невеликі підприємства для виготовлення й ремонту нескладних с.-г. машин. Однак більш-менш значного розвитку С. м. набуло в кінці 19 — на поч. 20 ст. В 1913 в Росії налічувалося понад 900 майстерень і підприємств галузі, з яких лише 9 були порівняно великими з-дами. В Рад. Союзі С. м. перетворено на потужну галузь машинобудування. Докорінно на новій тех. базі реконструйовано діючі підприємства, збудовано багато нових. Створено сотні типів с.-г. машин. Осн. підприємства галузі містяться в РРФСР, Казахстані. Узбекистані, на Україні. В УРСР значного розвитку набуло С. м. у післявоєнні роки внаслідок реконструкції діючих і будівництва нових підприємств, поглиблення їхньої спеціалізації, поліпшення організації виробн., впровадження прогресивнішої технології, створення й освоєння універсальніших машин та уніфікації їхніх частин і деталей. Найбільші підприємства С. м. України: виробничі об'єднання "Харківський тракторний завод" та "Серп і молот" (м. Харків), львівське виробниче об'єднання "Львівхімсільгоспмаш", одеське виробниче об'єднання по плугах і боронах "Одесагрунтомаш", кіровоградський завод сільськогосподарських машин "Червона зірка", Дніпропетровський комбайновий завод імені К. Є. Ворошилова, Херсонський комбайновий завод імені Г. І. Петровського, Тернопільський комбайновий з-д ім. ХХV з'їзду КПРС та ін. В 70-х рр. в республіці практично створено окрему галузь С. м. по виготовленню машин і устаткування для механізації робіт у тваринництві та кормовиробництві. Великі підприємства цієї галузі — Білоцерківський завод сільськогосподарського машинобудування імені Першого травня, Кіровоградський чавуноливарний з-д, "Ковельсільмаш", виробничі об'єднання "Уманьфермаш", "Ніжинсільмаш" тощо. В 1980 на Україні обсяг виробн. с.-г. машин збільшився проти 1960 у 5,3 раза,

а виробн. машин для тваринництва та кормовиробництва — в ЗО раз. У заг. обсязі випуску продукції С. м. країни продукція заводів С. м. республіки становить понад п'яту частину, а виробн. деяких видів продукції галузі завдяки спеціалізації зосереджено переважно на Україні (100% виробн. бурякозбиральних комплексів і кукурудзозбиральних комбайнів, понад 50% усіх плугів, бл. 40% сівалок, у т. ч. 100% для сівби кукурудзи, цукр. буряків та овочевих культур, 90% машин для хім. захисту рослин та ін.). За роки десятої (1975—80) п'ятирічки в республіці освоєно нових видів машин і устаткування бл. 140 найменувань, значно підвищено тех. рівень виробн. У Продовольчій програмі СРСР на період до 1990 року, розробленій відповідно до рішень XXVI з'їзду КПРС і схваленій Травневим пленумом ЦК КПРС 1982, підкреслюється, що першорядним завданням маш.-буд. м-в, усіх м-в і відомств агропромислового комплексу є завершення в основному в період до 1990 року комплексної механізації землеробства і тваринництва та переозброєння харчової галузі промисловості на новій тех. основі. Прискорено розвивати виробничі потужності й організувати випуск у необхідній кількості для с. г. всіх видів с.-г. техніки. Ставиться завдання в тракторному і С. м. у дванадцятій п'ятирічці забезпечити випуск нових і модернізованих енергонасичених тракторів, приступити до виробн. універсально-просапних тракторів потужністю приблизно 150 кінських сил. Координують роботи по створенню нових с.-г. машин та стандартизації й уніфікації їх Всесоюзний н.-д. ін-т с.-г. машинобудування в Москві, Н.-д. ін-т с.-г. машинобудування в Харкові, Всесоюзний н.-д. і конструкторсько-технологічний ін-т по машинах для комплексної механізації і автоматизації тваринницьких ферм у Києві та ін. н.-д. і конструкторські організації.

В. С. Євдощук, В. І. Соловей

Сільськогосподарське машинобудування - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази