Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow В-вам arrow ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
   

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

- сукупність галузей машинобудування, які виробляють машини і устаткування для металургійної, вугільної й гірничорудної пром-сті, залізничного транспорту, підйомно-транспортне устаткування, важкі гідравлічні преси, великі екскаватори, роторні комплекси, турбіни, дизелі і дизель-генератори та ін. металоємне устаткування. В. м. є основою важкої індустрії. Розвиток В. м. визначає технічний рівень виробництва і темпи науково-технічного прогресу в галузях важкої промисловості. В. м. відіграє важливу роль у розв'язанні вузлових нар.-госп. завдань, розвитку продуктивних сил, підвищенні ефективності сусп. виробн. Для В. м. характерні дрібносерійне і одиничне виробн., виготовлення машин і устаткування великих розмірів і значної металоємності. В дореволюц. Росії В. м. виникло в 2-й пол. 19 ст. в зв'язку з розвитком металург., вуг. пром-сті і залізничного транспорту. На тер. України підприємства В. м. виникли в кін. 19 - на поч. 20 ст. в районах Донбасу, Придніпров'я і в Харкові. Проте вони виробляли незначну кількість малопотужних парових турбін і котлів, паровозів, локомобілів і дизелів. В СРСР, у т. ч. й на Україні, В. м. почало розвиватися швидкими темпами в період реалізації плану ГОЕЛРО та індустріалізації країни. Було реконструйовано старі маш.-буд. підприємства і збудовано багато потужних нових. На Україні за роки перших п'ятирічок виросли з-ди: Новокраматорський машинобудівний, Харківський турбінний, Дніпропетровський металург. устаткування, реконструйовано на новій тех. базі Старо-краматорський машинобудівний з-д, Харківський і Ворошиловградський паровозобудівні з-ди, підприємства по виготовленню устаткування для металург., вугільної та гірничорудної пром-сті в Донецьку, Горлівці, Слов'янську, Дебальцевому, Кривому Розі, Дружківці та ін.

Дальшого розвитку В. м. набуло в післявоєнні роки. В 1975 випуск продукції В. м. країни збільшився проти 1960 в 2,9 раза. Створено сучасні види машин і устаткування великої потужності і продуктивності - устаткування для доменних печей об'ємом 5000 м3, парові турбіни потужністю 500 і 800 тис. кВт, магістральні тепловози потужністю 4000 к. с. у секції, залізничні цистерни вантажопідйомністю 120 т, роторні комплекси для гірничорудної пром-сті продуктивністю 5000 м3 на годину, механізовані комплекси для видобування вугілля тощо.

Одне з провідних місць у В. м. країни посідає УРСР. Так, республіка 1976 випустила 97,7% вуг. комбайнів, 95,5% магістрал. тепловозів, 53% вантажних вагонів (у т. ч.100% цистерн), 42% металург. устаткування в загальносоюзному виробництві їх. Підприємства В. м. СРСР оснащені сучас. високопродуктивною технікою, на них впроваджуються найновіші технологічні процеси, нові ефективні форми організації праці і виробн. із застосуванням електронної обчислювальної техніки; значно зріс рівень механізації й автоматизації виробн. Шляхи дальшого розвитку В. м. накреслено в Основних напрямах розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. Передбачається створення потужного устаткування для чорної металургії, технологічного устаткування і засобів механізації для кольорової металургії, розширення виробн. устаткування для підземного видобування руди, організація виробн. нових типів дизелів, освоєння випуску потужних тепловозів та ін. Значно підвищиться якість, надійність і довговічність продукції. З ін. соціалістичних країн В. м. найбільш розвинуте в Чехословаччині та НДР, серед капіталістичних країн - у СІНА, Японії, Великобританії, ФРН. Див. також Енергетичне машинобудування, Підйомно-транспортне машинобудування, Транспортне машинобудування. Літ. див. до ст. Машинобудування.

В. С. Сокирко.

Важке машинобудуванняВажке машинобудування

 

Схожі за змістом слова та фрази