Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
   

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

— величини, що характеризують матеріально-виробничу базу підприємства, а також ступінь її використання. Т.-е. п. відображають наявність виробничих потужностей, їхній тех. рівень, забезпеченість кадрами, матеріальними ресурсами тощо. Аналізуючи екон. діяльність підприємства, визначають Т.-е. а., що відображають дійсний рівень використання виробничого потенціалу (основних фондів), при цьому їх зіставляють з техніко-економічними нормами. Виявляють фактичний час роботи устаткування, коефіцієнт змінності, тривалість простоїв машин і механізмів та їх причини, визначають ступінь використання проектної потужності устаткування. За допомогою Т.-е. п. проводиться аналіз вироблюваної продукції. Так, виробн. машин, механізмів, приладів аналізують за складними показниками, що враховують кількість виробленої продукції в одиницях, потенціальну продуктивність, характеристики якості. Т.-е. п. використання оборотних фондів характеризують фактичні затрати сировини, матеріалів, палива та енергії на одиницю продукції, фіксують обсяг виробничих запасів, залишки незавершеного виробництва, допомагають виявити виробничі втрати і їхні причини. Складну систему Т.-е. п. застосовують при аналізі використання трудових ресурсів. Визначають рівень озброєності праці електр. і мех. енергією, коефіцієнт механізації праці, ступінь використання робочого часу, процент виконання норм виробітку, як узагальнюючий показник — продуктивність праці тощо.

О. М. Розинко.

 

Схожі за змістом слова та фрази