Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
   

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

— у соціалістичних країнах комплексне дослідження виробничо-госп. діяльності галузей матеріального виробництва, об'єднань, підприємств та їхніх підрозділів для виявлення впливу на виробничо-госп. практику розвитку техніки, технології та організації виробництва. Тісно пов'язаний із заг. екон. аналізом господарської діяльності соціалістичних підприємств і виробничих об'єднань. Основними завданнями Т.-е. а. є оцінка результатів виконання плану за кількісними й якісними показниками, пошук резервів виробн. і шляхів макс. використання їх. Т.-е. а. виробничої діяльності може бути повним і частковим (спеціальним). При повному аналізі використовують узагальнюючі техніко-економічні показники, які відображають найважливіші сторони роботи підприємства, об'єднання в тісному взаємозв'язку з технікою і технологією виробн. (випуск валової і товарної продукції та ін.). Проводячи частковий аналіз, з'ясовують причини браку у виробн. ефективність раціоналізаторських пропозицій, норм витрат сировини й матеріалів тощо. Т.-е. а. буває періодичним (за місяць, квартал, рік) або оперативним (змінним, денним, тижневим, декадним тощо). Т.-е. а. охоплює такі осн. питання виробничо-госп. діяльності: виконання плану виробн. продукції за всіма показниками, використання виробничих потужностей і окремих видів устаткування, а також сировини, матеріалів, палива, інструментів тощо, продуктивність праці; витрати осн. фондів, заробітної плати; собівартість продукції га ін. Т.-е. а. проводять на основі звітності, широкого використання даних проектних розрахунків, тех. і технологічних нормативів і коефіцієнтів, суцільних і вибіркових, хронометражних та ін. спостережень статистичних, даних оперативно-тех. обліку, диспетчерського контролю та ін.

 

Схожі за змістом слова та фрази