Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІТЕТИ БІДНОТИ
   

КОМІТЕТИ БІДНОТИ

(комбіди) - форма організації найбіднішого селянства у 1918—19. Ств. декретом ВЦВК і Раднаркому РРФСР від 11 .VI 1918. На відміну від комітетів незаможних селян (комнезамів) об'єднували майже виключно бідноту. Вони мали проводити ідейно-політ., культур.-осв. роботу серед селянства; визначати кількість господарств за кількістю їдців, землі, засіяної площі й худоби; брати на облік зібраний хліб; вилучати у куркулів надлишки збіжжя і постачати його бідноті; сприяти організації колект. обробітку землі; організовувати прокатні й зсипні пункти; контролювати діяльність кооперації, комун і радгоспів; стежити за своєчасним і повним обробітком полів; займатися збором ненормованих продуктів і продуктообміном; забезпечувати охорону громад, порядку; сприяти мобілізації до Черв, армії; допомагати сім'ям червоноармійців; боротися із дезертирством, спекуляцією, незакон. виготовленням і продажем алк. напоїв тощо. Комбіди мали і свої відділи: військовий, по боротьбі з контрреволюцією, продовольчий та ін., що організовувались у разі необхідності. 29.XI 1918 роб.-сел. уряд УСРР видав Тимчасове положення про організацію роб.-сел. влади на місцях, де ставилося завдання встановлювати рад. владу на селі у формі К. б., які наділялися функціями органів держ. влади. їх створенням займалися місц. орг-ції КП(б)У. Організація та діяльність К. б. регламентувалися пост. РНК УСРР «Про утворення волосних і сільських комбідів» від 17.1 1919. Передбачалося, що до обрання рад і там, де не створено ревкоми, вся повнота влади на місцях має належати комбідам. Сільські К. б. обиралися у складі 3 членів на заг. сільських зборах; волосні в складі 5—7 членів — на волосних з'їздах представників сіл. Право обирати й бути обраним до К. б. надавалося всім селянам, за винятком тих, що мали надлишки продуктів, торг, підприємства чи користувалися найманою працею. На поч. березня 1919 К. б. становили десяту частину всіх місцевих органів влади республіки. Нове положення ВУЦВК про сільські К. б., прийняте 12.У 1919, закріплювало паралельне існування сільс. рад і К. б., підпорядкувавши останні волосним та пов. виконкомам. До червня 1919 К. б. діяли більш як у половині сіл України. В багатьох районах їм належала вся повнота влади. Діяльність К. б. припинилася після захоплення укр. території денікінцями. Після розгрому денікінців у деяких місцевостях країни К. б. були відновлені й діяли до створення комнезамів. Літ.: Історія селянства УРСР, т. 2. Ю, 1967.

К. В. Шульга.

 

Схожі за змістом слова та фрази