Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ
   

РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ

(ревкоми) -тимчас. надзв. органи влади в рад. республіках у 1917—20. Перші ревкоми називалися військ.-рев. к-тами. В УСРР масово виникли в кін. 1917 - на поч. 1918: у Харкові, Умані, Донбасі. Згідно з декретом Тимчас. роб.-сел. уряду України «Про організацію влади на місцях» від 28. XI 1918 передбачалося формування системи військ.-рев. к-тів у губерніях, повітах, волостях, селах, с-щах і навіть на залізницях і телеграфах. Вони утворювалися місцевими к-тами КП(б)У з числа більшовиків з метою «придушення контрреволюції та встановлення революційного порядку».

Порядок формування та функції ревкомів в УСРР встановлювали затверджені 22.ХІІ 1919 Всеукр. рев. к-том «Тимчасове положення про організацію радянської влади на Україні» та «Інструкція про завдання ревкомів у будівництві радянської влади на місцях». У прифронт. смузі Всеукр. рев. к-т, за погодженням з командуванням Черв, армії та губ. к-тами КП(б)У (в окр. місцевостях), утворював губ. ревкоми з представників трьох партій — більшовиків, боротьбистів і борбистів. На таких самих підставах губ. ревкомами призначалися пов. ревкоми, а тими — волосні та сільські. На практиці порядок утворення ревкомів був різним і не завжди збігався з вимогами Всеукр. рев. к-ту. Ревкоми (крім сільських) складалися з відділів: управління, земельного, продовольчого, охорони здоров'я, соціального забезпечення, військового, нар. освіти, юридичного, фінансового, праці, статистичного, раднаргоспу, агітаційно-видавничого. Осн. формами роботи ревкомів були колег, засідання членів комітету, з'їзди представників і зав. відділів підзвіт, ревкомів тощо. Практикувалися спільні засідання ревкомів і місц. к-тів КП(б)У. Ревкоми мали право видавати накази загальнонормат. характеру (щодо регулювання питань мобілізації нас. до Черв, армії, б-би з бандитизмом, дезертирством, спекуляцією, охорони телеграфу, залізниць тощо) і стосовно своєї внутр. діяльності (зміна штатів ревкомів, утворення чи скасування відділів та ін.).

Припинили існування у кін. 1920 після утворення пост, органів влади — рад. Як виняток діяльність ревкомів продовжувалася в окр. губерніях УСРР (Чернігівській, Київській і Подільській) до поч. 1922.

Літ.: Потарикіна Л. Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. К., 1957; Бугай Н. Ф. Чрезв. органы Сов. власти: ревкомы 1918-1921 гг. М., 1990; Хрестоматія з історії д-ви і права України, т. 2. К., 1997.

В. Т. Окіпнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази