Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УРЯДОВІ КОМІТЕТИ
   

УРЯДОВІ КОМІТЕТИ

- органи, що утворюються урядом для узгодження та підготовки питань, які виносяться на його розгляд. Діють у багатьох країнах. В Україні У. к. вперше запроваджені пост. Кабінету Міністрів України «Про урядові комітети» від 17.ІІ 2000 з метою підвищення ефективності діяльності КМ та координації роботи центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації держ. політики. Було утворено п'ять У. к. з таких питань: оборона, оборонно-пром. комплекс та правоохор. діяльність; пром. політика, паливно-енергет. комплекс, екологія та надзв. ситуації; екон. розвиток та європ. інтеграція; соціальний, н.-т. і гуманітарний розвиток; реформування агр. сектору. До складу к-тів входять не лише члени КМ, а й керівники та заст. керівників ін. центр, органів викон. влади. Персон, склад У. к. затверджується КМ. Осн. формою роботи У. к. є засідання, які вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2/3 членів к-ту. У його роботі можуть брати участь з правом вирішального голосу члени КМ, які не входять до складу У. к. Проекти актів зак-ва та ін. док-тів, крім тих, що потребують невідклад. розгляду, подаються до КМ лише за умови їх поперед, схвалення відповід. к-том. Рішення У. к. згідно з Тимчасовим регламентом КМ України приймаються за заг. згодою членів к-ту, присутніх на засіданні, й оформляються протоколом, який підписує голова У. к.

Літ.: Галлиган Д., Полянский В., Старилов Ю. Адм. право: история развития и осн. совр. концепции. М., 2002.

І. Б. Коліушко.

 

Схожі за змістом слова та фрази