Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коме-комун arrow КОМІТЕТИ БІДНОТИ
   

КОМІТЕТИ БІДНОТИ

комбіди — класові орг-ції сільської бідноти, створені згідно з декретом ВЦВК і РНК РРФСР від 11.VІ 1918 в умовах посилення опору з боку куркульства і загострення продовольчої кризи. Боротьба за хліб на той час перетворилась на боротьбу за соціалізм. Право обирати й бути обраними до К. б. надавалося всім селянам (у т. ч. й середнякам), за винятком куркулів та ін. нетрудових елементів. К. б. брали активну участь у вилученні хлібних і зем. лишків у куркулів; розподілі пром. товарів між трудящими селянами, які видавала д-ва в обмін на продовольство; у перерозподілі на користь трудящих селян поміщицької і частково куркульської землі та реманенту, внаслідок чого у куркулів було відібрано і передано в користування сільс. бідноти 50 млн. га землі; в очищенні Рад від класово ворожих елементів, у створенні перших колективних г-в, організації набору добровольців у Червону Армію, проведенні культур.-виховної роботи. Організація і діяльність К. б. здійснювалися під безпосереднім керівництвом місцевих парт. і рад. органів, при активній участі робітників, які направлялися на село у складі продовольчих (див. Продзагони) та ін. загонів. Це сприяло зміцненню союзу робітничого класу з сільс. біднотою, залученню на їх бік середняка, посиленню розмежування класових сил на селі, згуртуванню і революц. вихованню широких верств трудящих мас селянства, що мало вирішальне значення для перебудови життя на соціалістичній основі, означало, за визначенням В. І. Леніна, величезний крок у розвитку "соціалістичної революції на селі" (Повн. зібр. тв., т. 37, с. 137). В РРФСР К. б. існували до кінця 1918 — початку 1919 (до перевиборів сільс. Рад, що відбулися за участю К. б.). На цей час припадає створення К. б. в ряді повітів України, але їхня діяльність була не тривалою в зв'язку з наступом денікінців і петлюрівців. У травні 1920 на Україні були утворені комітети незаможних селян.

М. В. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази