Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ
   

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ

- сукупність суспільно-виробничих відносин у пром-сті; наука, яка вивчає закономірності розвитку та особливості прояву економічних законів у промисловому виробництві, фактори, що сприяють його ефективності, форми та методи економічної роботи в пром-сті. Осн. завданням економіки соціалістичної пром-сті є вивчення форм і проявів екон. законів соціалізму в пром. виробн., розробка заходів для свідомого використання їх з метою досягти в інтересах суспільства найбільших результатів при найменших витратах. Предметом вивчення Е. п. є соціально-екон. особливості різних галузей пром. виробн., розвиток окремих галузей пром-сті, в основу якого покладено заг. закономірності розвитку пром-сті в цілому, встановлення оптимальної галузевої структури пром. виробн., яка забезпечила б найвиші для певних умов темпи зростання продуктивності праці. Е. п. визначає шляхи й методи вдосконалення форм організації сусп. виробн. (розміщення, концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування), поліпшення використання всіх виробничих ресурсів, зниження витрат на виробн. продукції, підвищення рентабельності , зміцнення господарського розрахунку, екон. обгрунтування напрямів науково-технічного прогресу, методів екон. стимулювання тощо. Завданням Е. п. є також практичне розв'язання актуальних проблем, що випливають з сучас. стану і госп.-політ. завдань пром-сті, зокрема найповнішого задоволення потреб нар. г-ва і населення у високоякісній продукції, забезпечення ,тех. переозброєності та інтенсифікації виробництва в усіх галузях. Осн. центром наук. досліджень з Е. п. на Україні є Економіки інститут АН УРСР, Економічний науково-дослідний інститут Держплану УРСР, Економіки промисловості інститут АН УРСР.

Літ.: Экономика социалистической промышленности. М., 1974; Экономика Советской Украины 1945 - 1975 гг. К., 1975; Экономика промышленности СССР. К., 1977; Покропив-ный С. Ф., Белорус О. Г., Федонин А. С. Экономика промышленного производства. К., 1977: Колотушина Е. А. [та ін.]. Развитие советской промышленности за 60 лет. Указатель литературы. М.. 1977.

М. Г. Чумаченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази