Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА НАУКИ
   

ЕКОНОМІКА НАУКИ

- сукупність показників і факторів, що характеризують стан і розвиток науки як галузі нар. господарства; наука про специфіку і конкретні форми суспільних відносин і закони розвитку їх у сфері наукової діяльності. Інтенсивний розвиток Е. н. зумовлений науково-технічною революцією, яка перетворила науку на важливу самостійну галузь нар. г-ва, на безпосередню продуктивну силу. Істотно розширилися масштаби наук. діяльності. Так, затрати на науку в СРСР за 1945-65 збільшилися в 23 рази, за 1965-75 - більше як у 2,5 ра-за і 1976 становили 17,7 млрд. крб. У науці та наук. обслуговуванні 1976 було зайнято 3860 тис. чол. Е. н. охоплює весь комплекс досліджень та проблем удосконалення екон. і орг. механізму наук. діяльності. До них належать питання прогнозування, планування, орг. структури науки, вдосконалення госп. розрахунку, стимулювання, фінансування наук. діяльності; питання формування цін на наук. продукт, нормування наук. діяльності, організації управління і праці в науці. Однією з осн. проблем Е. н. є визначення ефективності науки, роботи наук. установ, їхніх підрозділів, кожного працівника, а також окремих наук. досліджень. Специфічність перелічених проблем пов'язана з особливостями продукту науки - нових знань. Знання являють собою незникаючий у процесі споживання, невідчужуваний продукт. Це не дає можливості встановити жорсткі зв'язки між затратами і результатами в процесі виробництва наук. продукту. Тому в сфері науки екон. закони планомірності, економії часу, вартості, розподілу по праці тощо проявляються специфічно.

Дослідження в галузі Е. н. проводять, зокрема на Україні, Економічний науково-дослідний інститут Держплану УРСР. Кібернетики інститут АН УРСР, Економіки інститут АН УРСР, Економіки промисловості інститут АН УРСР та деякі вузи республіки.

Літ.: Добров Г. М. Наука о науке. К., 1970; Ельмеев В. Я. Основы экономики науки. Л., 1977; Некоторые методологические вопросы экономики науки. М., 1977; Проблемы экономики науки. Ереван, 1977.

С. М. Ямпольський.

 

Схожі за змістом слова та фрази