Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА
   

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

- сукупність суспільних, організаційних і технічних факторів, що визначають ефективність праці та використання засобів виробництва в будівництві: наука, яка вивчає закономірності розвитку будівництва, фактори, що впливають на його ефективність, різноманітні зв'язки будівництва з іншими галузями народного господарства, розробляє форми та методи економічної роботи в будівельному виробництві. Відповідно до основних економічних законів соціалізму Е. б. розробляє необхідні положення щодо правильного управління буд-вом та окремими його ланками, передбачає осн. напрями і шляхи підвищення ефективності будівництва з урахуванням науково-технічного прогресу. Метою наук, досліджень у галузі Е. б. є обгрунтування, вибір і впровадження в практику найекономічніших рішень при плануванні, проектуванні та в процесі буд-ва для одержання найефективніших результатів. На стадії планування Е. 6. розв'язує такі завдання: удосконалення систем перспективного та оперативного планування, поліпшення структури і підвищення ефективності капітальних вкладень, обгрунтування гол. напрямів тех. прогресу в буд-ві, оптимальний розподіл фін. і матеріальних ресурсів тощо. До осн. проблем, що їх розглядає Е. б. на стадії проектування, належать обгрунтування найекономічніших об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, типізація та уніфікація. На Е. б. покладено розв'язання таких питань, як встановлення оптимальної тривалості буд-ва різних об'єктів, обсягів незавершеного буд-ва, розміщення й розвиток виробничої бази буд. орг-цій, розширення спеціалізації, кооперування та комбінування буд-ва. Е. б. вдосконалює орг. структуру буд.-монтажних орг-цій, методи екон. аналізу їхньої діяльності, визначає резерви та шляхи використання їх для забезпечення зростання продуктивності праці, зниження собівартості буд.-монтажних робіт і підвищення рентабельності. Досягнення Е. б. забезпечують освоєння грандіозної програми капітального буд-ва з макс. економією коштів і за найкоротші строки. Проблеми Е. б., зокрема в У PCP, вивчають Економічний науково-дослідний інститут Держ-плану УРСР, Будівельного виробництва науково-дослідний інститут, Н.-д. ін-т автоматизованих систем планування і управління в будівництві, екон. лабораторії м-в і відомств, а також окремі відділи н.-д. інститутів і відповідні кафедри будівельних вузів.

Літ.: Экономика строительства. M., 1977; Полякова Г. Е. Эффективность производства в капитальном строительстве. К., 1978; Юрченко Г. П. Планування та економічне стимулювання в будівельному виробництві. К.., 1978.

Ю. M.Андрущак.

 

Схожі за змістом слова та фрази