Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ
   

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ

-сукупність суспільних, технічних та організаційних факторів, що зумовлюють ефективність праці та використання засобів виробництва на транспорті; наука, яка вивчає шляхи підвищення економічної ефективності роботи транспорту. Е. т. вивчає транспорт як самостійну сферу матеріального виробн. В СРСР, у т. ч. на Україні, залізничний, річковий, мор., автомоб. транспорт заг. користування, а також повітряний і трубопровідний належить д-ві і становить єдину транспортну систему СРСР. Е. т. як наука визначає шляхи найдоцільнішого комплексного розвитку всіх видів транспорту, встановлює форми і методи наук. планування та керівництва роботою транспорту з метою забезпечення потреб нар. г-ва та населення країни при неухильному зростанні продуктивності праці та зниженні собівартості перевезень. В Е. т. велике значення має дослідження зв'язків між різними тех.-екон. показниками (швидкістю, корисним часом руху, зручністю користування, собівартістю тощо). На Україні екон. дослідження проблем транспорту ведуть Держ. автотранспортний н.-д. і проектний ін-т (Київ), Укр філіал Ін-ту комплексних проблем Держплану СРСР, кафедри навч. ін-тів інженерів транспорту (Дніпропетровськ, Харків), автомобільно-дорожніх ін-тів (Київ, Харків). Літ.: Экономические вопросы развития транспорта. К., 1974; Маркова А. Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития. М., 1977; Развитие единой транспортной сети СССР в десятой пятилетке. М., 1977; Проблемы развития транспорта Украинской ССР. К., 1977.

М. П. Козак.

 

Схожі за змістом слова та фрази