Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
   

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

- сукупність специфічних сторін і рис виробничих відносин даного суспільного ладу, що характеризують суспільну організацію праці; наука, яка вивчає історично визначений тип суспільної організації праці, характерні для нього "відносини між людьми за участю їх у суспільній праці" (Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 7, с. 43). За умов соціалізму для Е. п. характерні відсутність експлуатації людини людиною, планомірно організоване залучення людей до праці, співробітництво і взаємодопомога окремих груп або учасників виробничого процесу, розподіл сусп. продукту залежно від кількості та якості затраченої праці кожним працівником у поєднанні з безплатним і пільговим розподілом суспільних фондів споживання, заг. зайнятість працездатного населення, раціональне використання наявних трудових ресурсів, швидке піднесення куль-турно-тех. рівня трудящих тощо. Стан Е. п. характеризується насамперед рівнем і темпами зростання продуктивності праці, показниками використання трудових ресурсів. Раціональне використання трудових ресурсів за соціалізму сприяє прискоренню темпів розвитку виробн. і підвищення добробуту народу. Е. п. як наук. дисципліна вивчає закономірності сусп. організації праці у зв'язку з її тех. організацією, форми й методи використання економічних законів соціалізму в галузі сусп. організації праці, розробляє наук. і практичні рекомендації з питань підвищення продуктивності праці, організації заробітної плати, планування праці, відтворення й розподілу робочої сили тощо. Осн. наук. центром СРСР, що досліджує проблеми Е. п., є Н.-д. ін-т праці Держ. комітету СРСР по праці та соціальних питаннях, в УРСР - філіал цього ін-ту у Ворошиловграді та його відділення в Одесі, Кіровограді і Сімферополі. Питання Е. п. вивчають також в Економіки інституті АН УРСР, в Економічному науково-дослідному інституті Держплану УРСР та у відповідних відділах галузевих інститутів.

Літ.: Гейфман P. С, Шубик В. Б. Планирование и анализ показателей по труду на предприятии. К., 1974; Экономика труда. М., 1976; Грищенко А. О. Шляхи удосконалення економічних стимулів в управлінні якістю праці на підприємстві. К., 1977.

В. І. Гавриш.

 

Схожі за змістом слова та фрази