Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
   

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

- вид наук-практ. діяльності спеціально уповноважених держ. органів, еколого-експертних формувань та об'єднань гр-н, що полягає у міжгалузевому екол. дослідженні, аналізі й оцінці передпроектних, проектних та ін. матеріалів чи об'єктів, реалізація, дія або експлуатація яких може негативно впливати чи впливає на стан навкол. природ, середовища та здоров'я людей. Е. е. спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам зак-ва про охорону довкілля, рац. використання і відтворення природ, ресурсів, забезпечення екол. безпеки. Здійснення держ. Е. е. є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екол. небезпеку (перелік цих видів та об'єктів встановлює КМ України за поданням М-ва охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України і М-ва охорони здоров'я України). Порядок проведення Е. е. (держ., громадської та ін.) регулюється Законом України «Про екологічну експертизу» (1995). Держ. Е. е. організовується і здійснюється екол.-експертними підрозділами, спеціаліз. установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями Мінекобезпеки та М-ва охорони здоров'я, їх органів на місцях із залученням спеціалістів ін. органів держ. викон. влади. Висновки держ. Е. е. є обов'язковими для виконання. Висновки громадської та ін. Е. е. мають рекомендац. характер і можуть бути враховані при проведенні держ. Е. е., а також при прийнятті рішень щодо дальшої реалізації об'єкта Е. е.

Фінансування держ. Е. е. здійснює її замовник. При цьому держ. Е. е. об'єктів, що реалізуються за рахунок держ. капіталовкладень, фінансується за рахунок держ. бюджету. Держ. Е. е. екологічних ситуацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів і комплексів, що здійснюється за рішенням КМ України, уряду АР Крим, місц. рад чи їх викон. к-тів, фінансується відповідно за рахунок коштів держ. бюджету, бюджету АР Крим, місц. бюджетів, а також відповідних позабюдж. фондів охорони навкол. природ, середовища. Кошти на проведення держ. Е. е. об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи держ. капіталовкладень, виділяються у межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з нормативами, що встановлюються КМ України. Громадські Е. е. фінансуються за рахунок коштів об'єднань гр-н, громад, природоохор. фондів, а також цільових грош. внесків гр-н, підприємств, установ і організацій, а інші Е. е. — замовниками за власний рахунок згідно з договорами.

Особи, винні в порушенні зак-ва щодо Е. е., притягуються до юрид. відповідальності.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази