Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
   

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ

(Держекоінспекція) — орган Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України). Утв. згідно з пост. KM України від 13.VIII 1993. У складі Держекоінспекції— Гол. екол. інспекція Мінекобезпеки (Голов-екоінспекція), інспекції охорони Чорного та Азовського морів та екологічної інспекції АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відповідних територіальних органів Мінекобезпеки. До системи Держекоінспекції входить також служба екологічного контролю у пунктах пропуску через держ. кордон України.

Відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію, затв. KM України 12.XI 1993, її осн. завданнями є здійснення держ. контролю за: використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атм. повітря, лісів та ін. рослинності, тварин, світу, мор. середовища і природ, ресурсів тер. вод, континент, шельфу і виключної (морської) екон. зони України, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, додержанням норм екол. безпеки; додержанням установлених лімітів використання природ, ресурсів, нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навкол. природне середовище; додержанням екологічних вимог у процесі зберігання, транспортування, використання, знешкодження та поховання (складування) хім. засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токс. та радіоакт. речовин, виробничих, побутових та ін. видів відходів.

Положення визначає компетенцію Держекоінспекції, форми і методи її діяльності, надані їй права, повноваження Гол. екол. інспекції, взаємовідносини між окр. ланками системи.

Держекоінспекція має такі права: обстежувати у встановленому порядку підприємства, їх об'єднання, установи та організації незалежно від форм власності і видів госп. діяльності, військові та оборонні об'єкти, а також об'єкти органів внутр. справ і держ. безпеки в будь-який час їх роботи з метою перевірки додержання ними вимог екол. безпеки, виконання заходів щодо охорони навкол. природ, середовища і рац. використання природ, ресурсів; пред'являти підприємствам, їх об'єднанням, установам, організаціям незалежно від форм власності та видів госп. діяльності, гр-нам, а також іноз. фіз. і юрид. особам обов'язкові для виконання вимоги щодо здійснення природоохор. заходів, лаб. контролю за викидами (скидами) забруднюючих речовин або давати приписи з питань, віднесених до її компетенції; обмежувати, припиняти (тимчасово) буд-во, реконструкцію, розширення об'єктів пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін. призначення, проведення робіт з експлуатації природ, ресурсів, пошукових та ін. робіт, що здійснюються з порушенням природоохор. зак-ва, зокрема через подання про припинення фінансування буд-ва у випадках відсутності екол. експертизи, а також обмежувати чи зупиняти (тимчасово) роботу пром. та ін. об'єктів, якщо їх діяльність здійснюється з порушенням природоохор. норм і правил; зупиняти, оглядати та затримувати (тимчасово) будь-які судна, в т. ч. військ, кораблі та ін. плавучі об'єкти, що перебувають у внутр. і тер. водах та виключній (морській) екон. зоні України незалежно від їх володільця та видів діяльності; здійснювати перевірки правильності реєстрації у суднових документах операцій з цими речовинами, а також перевірки документів, що засвідчують право на риб. промисел чи проведення ін. робіт; складати акти перевірок і протоколи про порушення зак-ва в галузі охорони навколишнього природ, середовища і використання природ, ресурсів; розглядати справи про адм. відповідальність за правопорушення; подавати позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення екол. зак-ва; вносити обов'язкові для виконання подання про припинення дії або анулювання дозволів на здійснення різних екологічно значущих робіт; зупиняти або забороняти проведення на тер. природно-заповідного фонду робіт, які можуть спричиняти негат. вплив на природні об'єкти, що охороняються; зупиняти трансп. (плавучі) засоби та перевіряти знаряддя добування тварин, рослин, риби та ін. водних тварин і рослин на місці їх добування, зберігання, перероблення та реалізації; вилучати в осіб, що порушили природоохор. зак-во, знарядтя добування тварин (у т. ч. рибних запасів) і рослин, плавучі і трансп. засоби, незаконно добуту продукцію тощо; обмежувати чи зупиняти (тимчасово) в-во і реалізацію продукції, використання якої може завдати суттєвої шкоди навколишньому природ, середовищу або не відповідає вимогам екологічної безпеки.

Функції інспекцій Чорного і Азовського морів та екол. інспекцій відповідних тер. органів Мінекобезпеки АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначаються положеннями про ці підрозділи, що затверджуються Гол. держ. інспектором України з охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки.

Зак-во України дозволяє органам Держекоінспекцїї надавати платні послуги екол. характеру. Організація і порядок надання таких послуг регулюються Положенням про надання послуг підрозділами Державної екологічної інспекції, затв. наказом Мінекобезпеки України від 20.11 1996. Ним передбачено дві можливі категорії цих послуг: 1) послуги, за надання яких встановлюються граничні тарифи (напр., обстеження технол. установок та обладнання з поданням пропозицій про поліпшення їх роботи); 2) послуги, що надаються підрозділами Держекоінспекцїї на договір, засадах (напр., лабораторні дослідження стану забруднення навколишнього природ, середовища; проведення інструментальних замірів, участь спеціалістів у виборі земельних ділянок тощо). Спец, структурним підрозділом Держекоінспекцїї є служба контролю у пунктах пропуску через держ. кордон, організована відповідно до Указу Президента України від 16.ХІІ 1993 «Про Комплексну програму розбудови Державного кордону України». Згідно з постановою KM України «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» від 20.III 1995 такому контролю підлягають трансп. засоби, в т. ч. літаки, судна, військ, кораблі, вантажі, які містять пром. сировину, відходи в-ва, хім. сполуки, токс, хім., радіоакт. та ін. небезпечні речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива; всі види риб, диких тварин, рослин, зоологічних, ботанічних, мінералогічих колекцій, мисливських трофеїв.

Згідно з Положенням про екологічний контроль у пунктах пропуску через Державний кордон України, затв. наказом Мінекобезпеки України від 8.VI 1995, служба екол. контролю на кордоні діє спільно з прикорд., митним, сан.-карант., вет., фітосанітарним контролем. Положення визначає склад відповідної служби, її осн. завдання і функції, порядок роботи у взаємодії з ін. контрольними службами. Постановою затверджено перелік пунктів пропуску через держ. кордон, на яких здійснюється екологічний контроль.

Усі ланки Держекоінспекцїї, як центральна, так і регіональні, є спец, підрозділами Мінекобезпеки, працівники яких мають право носити форму встановленого зразка і мати при собі вогнеп. зброю при виконанні покладених на них служб, обов'язків.

?. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази