Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТИЗА
   

ЕКСПЕРТИЗА

(франц. expertise, від лат. ехpertus — досвідчений, випробуваний) — вивчення, перевірка, аналіт. дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які вимагають спец, знань у відповідній сфері сусп. діяльності. Результати Е. оформляються у вигляді експертного висновку. До осн. різновидів Е. належать: судова (криміналіст., бух., товарозн., психол., інж.-тех., мед., психіатрична та ін.), екол., наук, і н.-т., буд., з питань енергозбереження, патентна, мистецтвозн., архіт. та ін. Орг.-правові, орг. та фін. засади експерт, діяльності в Україні визначені Законами «Про судову експертизу» (1994), «Про екологічну експертизу» (1995), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (1995), Крим.-процесуальним, Цив. процесуальним та Арбітраж, процесуальним кодексами України тощо. Здійснення експерт, діяльності грунтується на законодавчо закріплених принципах, основними з яких є: компетентність, незалежність і об'єктивність осіб, що проводять Е.; відповідність їх дій чинному зак-ву; комплексний підхід до вивчення об'єкта Е. на основі новітніх знань; перевірка дотримання норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів і нормативів, міжнародних угод; врахування громадської думки щодо об'єкта Е.; відповідальність за достовірність і обгрунтованість експертних висновків.

В. П. Горбатенко, В. П. Нагребельний.

{mospagebr eak}
 

Схожі за змістом слова та фрази