Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА
   

БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА

- стан захищеності довкілля від порушення його екол. рівноваги. Відповідно до Концепції національної безпеки України, схваленої ВР України 16.1 1997, соціальними напрямами держ. політики у цій сфері є: впровадження та контроль за дотриманням науково обгрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля; контроль за станом навколишнього природ, середовища, виявлення та усунення загроз для здоров'я населення, своєчасне попередження гр-н України в разі небезпеки; зниження антропоген, навантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу людської діяльності на природне середовище; впровадження у в-во екологічно безпечних технологій, реалізація заходів щодо зменшення наслідків Чорноб. катастрофи; недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпеч. технологій, речовин і матеріалів. Б. е. забезпечується системою орг.-правових, екон., тех., сан.-гіг. та ін. заходів екол. характеру. Система цих заходів і вимог передбачена Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991). Це, зокрема: екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення у дію і експлуатації підприємств, споруд та ін. об'єктів (ст. 51); охорона навколишнього природ, середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мін. добрив, токсичних хім. речовин та ін. препаратів (ст. 52); охорона навколишнього природ, середовища від неконтрольованого та шкідливого біол. впливу (ст. 53); охорона навколишнього природ, середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та ін. шкідливого впливу фіз. факторів і ра-діоакт. забруднення (ст. 54); охорона навколишнього природ, середовища від забруднення вироб., побут, та ін. відходами (ст. 55); екол. безпека трансп. засобів (ст. 56); дотримання вимог екол. безпеки при проведенні наук, досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпорт, устаткування, технологій і систем (ст. 57); вимоги екол. безпеки щодо військ, оборонних об'єктів та військ, діяльності (ст. 58); екол. вимоги при розміщенні і розвитку нас. пунктів (ст. 59). Спеціальним держ. органом, що відповідає за стан Б. е. в країні, є Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної бе зпеки України. Особи, що порушують правила Б. е., підлягають юрид. відповідальності.

Див. також Безпека, Безпека національна.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази