Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРИБУНАЛИ ВІЙСЬКОВІ
   

ТРИБУНАЛИ ВІЙСЬКОВІ

- спец, судові органи Рад. д-ви для розгляду справ про військові злочини. Були утворені 1922 як правонаступники революційних військових трибуналів, їх прав, статус було визначено Положенням про військові трибунали і військову прокуратуру (затв. ЦВК і РНК СРСР 20.УІІІ 1926). Відповідно до цього акта Т. в. розглядали справи про військ, злочини і діяли у складі голови, його заступника і двох членів. Керівництво діяльністю цих трибуналів здійснювала військ, колегія ВС СРСР, яка була для них касац. інстанцією. За погодженням з наркоматом юстиції союз, республіки вона мала право організовувати та ліквідовувати Т. в. Структура трибуналів відповідала структурі Черв, армії.

23.У 1928 ЦВК і РНК СРСР прийняли спільну пост. «Про зміну ст. 21 Основ судоустрою Союзу РСР і союзних республік, про доповнення ст. 8 Положення про військові трибунали і військову прокуратуру та зміну ст. 25 зазначеного Положення», якою до компетенції Т. в. було віднесено ряд справ про держ., посад, та майнові злочини. 26.X 1929 Президія ЦВК СРСР прийняла пост. «Про зміну Положення про військові трибунали і військову прокуратуру», якою зменшувалася самостійність Т. в. корпусів і дивіз ій та посилювалася роль відповід. трибуналів округів, фронтів, окр. армій як касац. судів і судів другої інстанції.

З 1932 до підсудності Т. в. були віднесені справи про: порушення порядку несення служби в міліції; зловживання владою чи служб, становищем, перевищення влади або служб, повноважень; бездіяльність чи недбале ставлення до служб, обов'язків працівників міліції; дискредитацію влади, незакон. привід та деякі ін. правопорушення, здійснені працівниками міліції. До компетенційних належав указ Президії ВР СРСР «Про зміну підсудності військових трибуналів» від 13.XII 1940. За ним Т. в. розглядали справи про злочини: вчинені військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час навч. зборів; осіб стройового і адм.-госп. складу міліції та операт. складу Управління держ. безпеки НКВС, пов'язані з порушенням встановленого для них порядку несення служби. Т. в. в УСРР діяли як суди першої та другої інстанції при Київ., Харків., Одеському округах, Чорноморському флоті, а як суди першої інстанції — при арміях, корпусах, ін. військ, з'єднаннях і воєніз. установах. До цієї системи входили також трибунали військ НКВС.

Під час Вел. Вітчизн. війни відповідно до указу Президії ВР СРСР «Про воєнний стан» від 22. VI 1941 та затвердженого нею тоді ж «Положення про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» у місцевостях, оголошених на воєнному стані, справи про злочини, спрямовані проти оборони, громад, порядку і держ. безпеки, передавалися на розгляд Т. в. До них належали справи про: держ. злочини; злочини, передбачені законом від 7.УІІІ 1932 про охорону суспільної (соціалістичної) власності; злочини, вчинені військовослужбовцями; про розбій; навмисні вбивства, насильне звільнення з місць ув'язнення та з-під варти; ухилення від виконання заг. військ, обов'язку та опір представникам влади; незаконну купівлю, продаж, зберігання та крадіжку зброї. Військ, командування мало право передавати на розгляд Т. в. справи про спекуляцію, злісне хуліганство та ін. злочини, передбачені КК союз, республік.

Була розмежована підсудність різних видів Т. в. До відання трибуналів Черв, армії та ВМФ належали всі справи про злочини, вчинені військовослужбовцями, а також про зраду батьківщині, шпигунство, терористичні акти і диверсії. Ін. злочини, віднесені до підсудності Т. в., розглядалися відповід. трибуналами військ НКВС, а вчинені на тр-ті — Т. в. залізниць і вод. шляхів сполучення. Під час Вел. Вітчизняної війни компетенція Т. в. була розширена справами про: терористичні акти проти сільс. активу (наказ НКЮ СРСР і Прокурора СРСР вщ 27.УІІ 1941); злочини гр-н, які перебували у винищувальних батальйонах (пост. Пленуму ВС СРСР від 14.VIII 1941) та у частинах нар. ополчення з відривом від в-ва (пост. Пленуму ВС СРСР від 11.Х 1941); поширення під час війни брехливих чуток (указ Президії ВР СРСР від 6.УІІ 1941); осіб, винних у порушенні труд, дисципліни на підприємствах оборон, пром-сті (указ Президії ВР СРСР від 26.XII 1941). Згідно з указом Президії ВР СРСР від 6.VIII 1943 трибуналам на час війни надавалося право розглядати також цив. позови по підсудних крим. справах. Специф. категорію справ, які розглядалися Т. в., становили справи військових злочинців із числа вищих нім.-фаш. чиновників і гр-н СРСР. Відкриті суд. процеси з таких справ відбулися 1943 у Києві та Харкові. Т. в. діяли у цей час у складі трьох пост, суддів. Вироки касац. оскарженню не піддягали і могли бути скасовані або змінені тільки в порядку суд. нагляду. В разі засудження до вищої міри покарання Т. в. мав негайно повідомити про це голову військ, колегії ВС СРСР і гол. військ, прокурора Рад. армії чи гол. прокурора ВМФ за належністю. Протягом 72 год. ці посад, особи могли зупинити виконання вироку і надіслати справу для розгляду в порядку нагляду. У місцевостях, оголошених на воєн, стані, і в районах воєн, дій питання про затвердження вироків до вищої міри покарання вирішували Т. в. фронту (армії), військ, рада фронту (армії) чи навіть командир дивізії (бригади). В серед. 50-х рр. були скасовані обл. та окружні Т. в. військ МВС СРСР (кол. НКВС). Т. в. залізниць і вод. шляхів сполучення реорганізувались у лінійні та окружні суди на залізнич. і вод. тр-ті, які було ліквідовано згідно із законом, прийнятим ВР СРСР 12.ІІ 1957.

На тер. УРСР продовжували діяти Т. в. Рад. армії і ВМФ. їхній статус визначало Положення про військові трибунали, прийняте ВР СРСР 25.ХІІ 1958. Т. в. організовувалися в округах, групах військ, флотах, арміях, флотиліях, військ, з'єднаннях і гарнізонах. Т. в. були підсудні справи про: всі злочини, вчинені військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними навч. зборів; всі злочини, вчинені офіцерським, сержантським і рядовим складом органів держ. безпеки; злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені особами начальницького складу випр.-труд, установ, а також особами сержантського та рядового складу конвойної охорони МВС СРСР, який комплектувався за призовом; усі справи про шпигунство. Нове Положення про військ, трибунали відновлювало участь у їх складі при розгляді справ двох нар. засідателів з числа гр-н СРСР, які перебували на дійсній військ, службі. Визначалося, що нагляд за суд. діяльністю Т. в. здійснюють Пленум і військова колегія ВС СРСР. Регламентувався порядок касац. оскарження вироків Т. в. Орг. керівництво Т. в., визначення їх структури і штатів здійснювали військ, колегія ВС СРСР спільно з МО СРСР. Положення встановлювало, що голови, заст. голів і члени Т. в. не можуть бути притягнуті до крим. відповідальності, усунені від посади або піддані арешту без згоди Президії ВР СРСР. Конституція СРСР 1977 закріпила положення, за яким Т. в. належали до загальносоюз. судів і стали складовою частиною суд. системи СРСР. Згідно зі ст. 153 Конституції Верх. Рада СРСР 30.ХІ 1979 прийняла Закон про ВС СРСР, а 25.УІІ 1980 затвердила нову редакцію Положення про військ, трибунали. Систему Т. в. становили відповідні трибунали видів ЗС, військ, округів, груп військ, армій, флотів, флотилій, військ, з'єднань і гарнізонів.

До підсудності Т. в. додавалися справи про злочини, вчинені особами, щодо яких існували спец, застереження у зак-ві СРСР. Орг. керівництво Т. в. здійснювало управління військ, трибуналів Мін'юсту СРСР, суд. нагляд і контроль — ВС СРСР. Після проголошення незалежності України та прийняття Закону «Про Збройні Сили України» (1991) у відання України були переведені дислоковані на її території військ, частини та відповідні Т. в. Згідно з указом Президії ВР України «Про надання Верховному Суду України повноважень касаційної інстанції стосовно справ, які розглядаються по першій інстанції військовими трибуналами в Україні» від 15.1 1992 Верх. Суду надавалися повноваження касац. інстанції щодо справ, які розглядалися по першій інстанції Т. в. Київського, Одес. і Прикарп. військових округів та Чорноморського флоту, а також повноваження перегляду в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами справ, розглянутих Т. в., дислокованими на тер. України. Аналогічні повноваження надавалися Т. в. округів щодо справ, які розглядалися розташованими на тер. цих округів Т. в. об'єднань і гарнізонів видів ЗС України.

Відповідно до указу Президента України «Про організаційне, кадрове і матеріально-технічне забезпечення військових трибуналів в Україні» від 29.ІІ 1992 на Мін'юст України покладалося орг. і кадрове забезпечення Т. в. ЗС, а МО та ін. держ. органи мали забезпечити права і пільги, передбачені для військовослужбовців Т. в. та їх сімей. Зберігався існуючий порядок матеріально-тех. і фін. забезпечення Т. в. та проходження військ, служби їх офіцер, складом. Постановою ВР України «Про порядок введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР"», Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української РСР» від 17.VI 1992 головам Т. в. Київського, Одес. і Прикарп. військових округів та Чорноморського флоту дозволялося з числа суддів підпорядкованих їм Т. в. гарнізонів і військ, об'єднань утворювати склад суду для колег, розгляду справ.

< p>Т. в. припинили діяльність згідно з пост. ВР України «Про перейменування військових трибуналів України у військові суди України і продовження повноважень їх суддів» від 3.ІІ 1993.

Літ.: Кожевников М. В. История сов. суда. М., 1948; Кобликов А. С, Мазалов А. Г., Смольников В. Е. Науч.-практ. комментарий к Положению о воен. трибуналах. М., 1960; Сусло Д. С. Організація суд. органів Укр. РСР в період 1917-1925 pp. К., 1960; Сусло Д. С. Історія суду Рад. України (1917-1967 pp.). К., 1968; Организация суда и прокуратуры в СССР. М., 1988; Прав, ідеологія і право України на етапі становлення тоталітар. режиму (1929-1941). К., 2001.

В. Т. Окіпнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази