Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕВОЛЮЦІЙНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ
   

РЕВОЛЮЦІЙНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ

— спец, суди, які утворювалися в рад. республіках у 1918—22 для розгляду справ про злочини військовослужбовців, а також про дії (бездіяльність), що могли призвести до зниження боєздатності червоноарм. військ. 14.X 1918 Реввійськрада РСФРР утворила Рев. військ, трибунал. Згідно з Положенням про рев. військ, трибунали в РСФРР від 4.ІІ 1919 вони запроваджувалися при реввійськрадах республіки, фронтів та армій; арм. трибунали мали відділи у дивізіях і прирівняних до них з'єднаннях. В Україні Р. в. т. запровадив Тимчас. роб.-сел. уряд декретом від 11.XII 1918, прийнявши водночас положення про особливі військові трибунали. Було утв. ротні товариські (дисциплінарні), полкові та загальноармійський (надзвичайний) трибунали і армійський касац.-апеляц. відділ. Перші три категорії трибуналів розглядали лише справи по першій інстанції, віднесені положенням до їх підсудності. Армійському касац.-апеляц. відділу були підсудні справи полк, трибуналів, в яких при винесенні вироків мали місце порушення форм судочинства.

Всі трибунали розглядали справи у складі голови та двох членів (іще було двоє запас, членів). Члени рот. трибуналів обиралися ротою і підлягали затвердженню відповід. полк, трибуналом, їм були підсудні дрібні злочини всіх військовослужбовців роти, крім її командира. Члени полк, трибуналу призначалися арм. трибуналом, а загальноармійський — Реввійськрадою Укр. черв, армії та затверджувався урядом УСРР. Касац.-апеляц. відділ складався з голови, який призначався урядом республіки, і двох голів полк, трибуналів.

Вирок виносився більшістю голосів. Вирок про застосування смертної кари мав бути прийнятий одноголосно. Обвинувачення і захист у полк, та арм. трибуналах були обов'язкові. Вироки набували закон, сили протягом 24 год., якщо не було подано касац. скарги.

З утворенням воєн.-політ, союзу рад. республік стала діяти єдина система Р. в. т. Згідно з Положенням про рев. військ, трибунали РСФРР від 4.V 1920 були утворені Р. в. т. республік, Р. в. т. фронтів, Р. в. т. армій, а також відділення Р. в. т. Вони розглядали справи про всі контр-рев., посад, і військ, злочини. Справи між різними Р. в. т. розподілялися залежно від посад, становища звинуваченого. Поперед, слідство по справах, підсудних Р. в. т., проводилося як військ, слідчими, що перебували при них, так і органами ВНК та військ, контролю. Вироки Р. в. т. не підлягали оскарженню і виконувалися протягом 24 годин. Право призупинення вироку належало тільки відповід. реввійськрадам або вищестоящим Р. в. т. Крім Р. в. т. у частинах та з'єднаннях Черв, армії, такі трибунали на поч. 1920 були утв. в системі внутр. охорони, на тр-ті; вони діяли відповідно до декретів РСФРР на підставі договору про об'єднання діяльності республік. Із закінченням громадян, війни кількість Р. в. т. зменшилася, ліквідовувалися Р. в. т. в округах, фронтах, арміях і дивізіях, де їх існування не викликалося необхідністю, а трансп. Р. в. т. зберігалися лише по одному на залізницю чи вод. басейн. У серед. 1921 в Україні діяло 6 залізнич. Р. в. т. і трибунали Харків, та Київ, військ, округів з підвідомчими їм 20 трибуналами військ, з'єднань. З підсудності Р. в. т. вилучили справи про бандитизм цив. осіб, більшість справ про дезертирство тощо. Всі трибунали республіки були об'єднані під кер. Єдиного верх, трибуналу. Його військ, відділ мав право затверджувати або скасовувати вироки Р. в. т. про застосування вищої міри покарання — розстрілу, був органом нагляду за діяльністю Р. в. т. на тер. УСРР і як суд першої інстанції розглядав справи, вилучені з підсудності підвідомчих Р. в. т. і передані на його розгляд пленумом Єдиного верх, трибуналу. Органом нагляду за транспортними Р. в. т. став військ.-трансп. відділ Єдиного верх, трибуналу. Як суд першої інстанції він розглядав такі самі справи, що і військ, відділ. 20.Х 1922 військ, відділ Єдиного верх, трибуналу УСРР був ліквідований, а Р. в. т., дислоковані в Україні, підпорядковані новоутв. реввійськтрибуналу Укр. військ, округу, який перейшов у підлеглість реввійськтрибуналу РСФРР. Після прийняття Положення про судоустрій УСРР 1922 назви «революційні військові трибунали» і «революційні військові транспортні трибунали» не використовувалися. Були утв. військ, та військ.-трансп. трибунали, згодом віднесені до відання Союзу РСР.

Літ.: Диденко М. П. Возникновение и развитие сов. судеб, органов в Укр. ССР. К., 1951; Рогожин А. И. Право-охр, органы УССР в первые годы сов. власти (1917-1920 гг.). X., 1981.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази