Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНСПЕКЦІЇ ВІЙСЬКОВІ
   

ІНСПЕКЦІЇ ВІЙСЬКОВІ

(лат. -огляд, розгляд, розслідування) — 1) органи контролю за станом військ; 2) метод період, проведення перевірок у військах. В Україні засн. указом Президента д-ви від 27.11 1995. Було утв. Генеральну військову інспекцію — орган управління при Президентові України. Вона покликана забезпечити діяльність глави д-ви як Верховного Головнокомандувача ЗС України і Голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань контролю та керівництва військами. Керує інспекцією Ген. військ, інспектор, якого призначає на посаду Президент України. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Ген. військ, інспекції, утв. колегію у складі Ген. інспектора (голова колегії), його заступників, керівника Секретаріату РНБО при Президентові України та гол. інспектора з питань інспектування видів забезпечення. Об'єктами інспектування є: МО України, ЗС України, Прикорд. війська України, Внутр. війська МВС України, Національна гвардія України, військ, частини Цив. оборони (підрозділи М-ва з питань надзв. ситуацій та захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи), ін. військ, формування, утворені відповідно до чинного зак-ва, Товариство сприяння обороні України (ТСО), а також держ. органи, діяльність яких пов'язана з вирішенням військ, питань і забезпеченням мобілізац. розгортання військ, формувань. Завдання І. в.: пост, контроль за станом і діяльністю військ; аналіз стану використання екон., тех. і наук, можливостей д-ви для реформування та будівництва ЗС та ін. військ, формувань; підтримання боєздатності ЗС та забезпечення пріоритетних і перспективних напрямів їх розвитку, розроблення пропозицій щодо ефективного витрачення ними бюдж. асигнувань та позабюдж. коштів; контроль за додержанням у військах чинного зак-ва, указів і розпоряджень Президента України, рішень РНБО, постанов і розпоряджень КМ України; контроль за формуванням і реалізацією у військах військ.-кадрової політики; моніторинг соціально-політ. обстановки у військах і розроблення заходів щодо забезпечення її стабільності; перевірка виконання мобілізац. заходів і стану підготовки військ, резервів; проведення інспекцій та окр. перевірок боєготовності військ тощо. Постановою КМ України від 15.УІІІ 1992 (зі змінами від 5.ІІ 1994 і від 9.УІ 1997) утв. Головну інспекцію ЗС як контрольний орган, структурний підрозділ центр, апарату МО Ук-раши, що підпорядковується особисто міністру оборони. Очолює її Гол. інспектор МО України, якого призначає на посаду Президент України за поданням міністра оборони; він же є і членом військ, колегії МО. Головна інспекція контролює: хід реформування, будівництва і розвитку ЗС; бойову і мобілізац. готовність військ (сил) та військ, комісаріатів; операт.-тактичну, бойову та морально-психол. підготовку органів управління і військ (сил); хід розвитку, модернізації і вдосконалення озброєння, військової техніки та опанування ними; відповідність орг.-штатної структури об'єктів інспектування завданням, які на них покладено; діяльність і якість роботи органів військ, управління об'єднань, з'єднань, частин, установ, організацій МО України; повноту і чіткість тех., тил. та мед. забезпечення військ (сил); стан фін.-екон. роботи в органах управління, військах (силах), на підприємствах та в установах ЗС; діяльність наук, та військ, навч. закладів; організатор, роботу командувачів, командирів (начальників) і штабів щодо забезпечення життєдіяльності військ (сил), поліпшення служби військ та військ, дисципліни у підпорядкованих їм військах (силах); підготовку допризовників і призовників до військ, служби тощо. Гол. військ, інспекція ЗС України взаємодіє з Ген. військ, інспекцією при Президентові України.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази