Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІЙСЬКОВІ СУДИ
   

ВІЙСЬКОВІ СУДИ

- суд. органи, що здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та ін. військ, формуваннях. В. с. входять до єдиної суд. системи заг. судів д-ви. Діяльність В. с. спрямована на охорону нац. безпеки країни, боєздатності і боєготовності її Збройних Сил та ін. військ, формувань від будь-яких посягань, захист прав і свобод військовослужбовців та ін. гр-н, а також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій.

Систему військ, судочинства в Україні становлять В. с. гарнізонів, В. с. регіонів і В. с. Військ.-Мор. Сил. Найвищою ланкою у ній є Військова колегія Верховного Суду України. В. с. гарнізону утворюється на території, де розташовано один або кілька гарнізонів. Судді В. с. обираються ВР України терміном на 10 років. При цьому судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються на 5 років. Суддями В. с. можуть бути гр-ни України, які відповідають вимогам Закону «Про статус суддів» (1992), перебувають на військовій службі і мають офіцер, військове звання. Народні засідателі В. с. обираються відкритим голосуванням на зборах військовослужбовців військ, частин на 5 років з числа гр-н України, які перебувають на військ, службі і досягли 25-річного віку. В. с. розглядають: а) справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил, Нац. гвардії, Прикорд. військ, Служби безпеки України та ін. військ, формувань, а також військовозобов'язаними під час проходження ними зборів; б) усі справи про шпигунство; в) справи про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені особами начальницького складу виправно-трудових установ; г) справи про злочини, вчинені певними категоріями осіб, котрі визначаються зак-вом; д) справи про адміністративні правопорушення військовослужбовців; е) справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії військ, служб, осіб і органів військ, управління; є) справи про захист честі і гідності, де сторонами є військовослужбовці або військові організації; ж) інші справи, пов'язані з захистом прав і свобод військовослужбовців та ін. гр-н, а також прав і закон, інтересів військ, частин, установ, організацій. В. с. разом з крим. справами розглядають і цив. позови про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок скоєння злочину військовослужбовцем.

В. с. гарнізонів як судам першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, котрі мають звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які підсудні В. с. вищого рівня. В. с. регіонів, ВМС як судам першої інстанції підсудні: а) справи про злочини осіб, які мають звання полковника, капітана першого рангу; б) справи про злочини осіб, які займають посаду від командира полку, командира корабля першого рангу і вище, а також осіб, рівних їм за служб, становищем; в) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачено покарання у вигляді смертної кари. Військ, колегії Верх. Суду України підсудні справи виняткової важливості, а також справи про злочини військовослужбовців, які мають звання генерала (адмірала) або займають посади від командира з'єднання і вище та їм рівні. В. с. регіону, ВМС, Військ, колегія Верх. Суду України можуть прийняти до свого провадження як суд першої інстанції будь-яку справу, підсудну В. с. гарнізону. Касац. справи та касац. подання на вироки В. с. гарнізонів подаються відповідно до В. с. регіону і ВМС, а на вироки В. с. регіону, ВМС — до Військ, колегії Верх. Суду України. При здійсненні правосуддя В. с. керуються Конституцією України, законами про судоустрій, Законами «Про статус суддів» (1992), «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (1993), Положенням про військові суди (1993) та ін. законод. актами України. Нагляд за діяльністю В. с. покладено на Верх. Суд України. Нагляд за виконанням законів при розгляді справ у В. с. здійснює Генеральний прокурор України.

Справи в порядку нагляду розглядають: В. с. регіону, ВМС — за протестами Голови Верх. Суду України, Генерального прокурора України та їх заступників, голови В. с. регіону, ВМС та їх заступників, військ, прокурорів (на правах прокурора області) на рішення і ухвали В. с. гарнізонів; Військ, колегія Верх. Суду України — за протестами Голови Верх. Суду України, Ген. прокурора України та їх заступників на рішення і ухвали В. с. гарнізонів, регіонів, ВМС та на касац. ухвали В. с. регіонів, ВМС. Особовий склад В. с. користується усіма видами військ, забезпечення нарівні з особовим складом військ, частин і установ МО України. Працівники В. с. перебувають на військ, службі і входять у штатну чисельність ЗС України. На них поширюються права, пільги і переваги, встановлені законодавством для військовослужбовців. Судді В. с. мають право на відставку. При звільненні з військ, служби та виході у відставку вони за власним вибором мають право на одержання щоміс. довічного утримання та ін. пільг, передбачених Законом «Про статус суддів», або на одержання пенсії, встановленої для військовослужбовців. Суддя В. с. не може бути звільнений зі служби, крім випадків звільнення за власним бажанням, за станом здоров'я, а також у разі досягнення 60-річного віку.

Є. Я. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази