Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   

ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

— громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред'явили вимогу про відшкодування збитків у формі цив. позову (позовної заяви) до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого і щодо яких особою, котра провадить дізнання, слідчим, прокурором чи суддею винесено постанову, а судом — ухвалу про визнання їх цив. позивачем (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 50 КПК України). Слідчий, за наявності достатніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода, зобов'язаний роз'яснити гр-нину, підприємству, установі, організації, які зазнали матеріальної шкоди вщ злочину, їх право на заявлення цив. позову, про що має бути зазначено у протоколі допиту потерпілого або в письм. повідомленні гр-нину, підприємству, установі, організації, копія якого приєднується до справи (ч. 2 ст. 122 КПК).

У разі заявлення цив. позову слідчий, прокурор, суддя зобов'язані скласти мотивовану постанову, а суд — ухвалу про визнання особи цив. позивачем і роз'яснити йому або його представнику процес, права цив. позивача або ж постанову (ухвалу) про відмову у визнанні цив. позивачем (ст. 123), а також порядок і строки оскарження такої постанови (ухвали). Постанова (ухвала) про відмову у визнанні цив. позивачем виноситься, зокрема: коли відсутні достатні дані, що особі злочином завдано матеріальної шкоди; коди особі вже відмовлено в позові у порядку цив. судочинства (ч. З ст. 28); коли вимоги про відшкодування матеріальної шкоди не випливають із пред'явленого обвинувачення; коли заявлено регрес-ний позов органом страхування і соціального захисту населення, підприємством, установою чи організацією, які вже відшкодували потерпілому шкоду (п. 5 пост, пленуму ВС України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31.III 1989). Особа, яка не пред'явила цив. позову у крим. справі, а також особа, чий цив. позов залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цив. судочинства (ч. 4 ст. 28). Якщо цив. позов заявив гр-нин, якому злочином заподіяно матеріальну шкоду, його має бути визнано одночасно потерпілим і Ц. п. у к. п. Йому також роз'яснюються процес, права та обов'язки як потерпілого, так і цив. позивача.

Ц. п. у к. п. має право: подавати докази; заявляти клопотання; брати участь у суд. розгляді; просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів щодо забезпечення заявленого ним позову; підтримувати цив. позов, ознайомлюватися з мат-лами справи з моменту закінчення досуд. слідства, а в справах, у яких досуд. слідство не провадилося, — після призначення справи до суд. розгляду; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині, що стосується цив. позову, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки; мати представника, який користується такими самими правами, як і сам Ц. п. у к. п. (ч. 2 ст. 50; ст. 52; ч. 2 ст. 52').

У суд. розгляді справи Ц. п. у к. п. і його представник мають право: бути присутніми при розгляді справи в суді; заявляти відводи і клопотання; висловлювати свою думку про клопотання ін. учасників суд. розгляду; давати пояснення; брати участь у дослідженні доказів і в суд. дебатах щодо доведеності вчинення злочину і його цив.-правових наслідків (ст. 268).

Ц. п. у к. п. має право на апеляц. та касац. оскарження суд. вироків, ухвал і постанов у частині, що стосується вирішення цив. позову, і брати участь у розгляді справи судами апеляційної та касац. інстанцій (ст. 348, 362, 384, 394).

Див. також Цивільний позов у кримінальному процесі.

Літ.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази