Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   

ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

— заявлена при провадженні у крим. справі вимога особи (організації, підприємства), яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, про її відшкодування до обвинуваченого або до осіб, котрі несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого. Спільний розгляд крим. справи і цив. позову зумовлений наявністю спільного юридичного факту, який є підставою для притягнення особи до крим. і цив.-правової відповідальності в разі заподіяння шкоди. Спільний розгляд сприяє повноті, всебічності та об'єктивності дослідження обставин справи, швидшому відшкодуванню завданої злочином шкоди, полегшує можливість доказування підстав і розміру цив. позову, забезпечує значну економію процес, витрат, що дає змогу запобігти дублюванню в роботі судів. Точне встановлення розміру матеріальної шкоди має не тільки цив.-правове, а й крим.-правове значення. Підставою для позову вважаються такі юрид. факти: скоєння злочину; наявність матеріальної шкоди, завданої цим злочином; причин, зв'язок між злочином і шкодою. Закриття справи з підстав, зазначених у ст. 7 і 7і КПК України, не звільняє особу від обов'язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею організації або гр-нам. Цив. позов може бути пред'явлений під час як досуд. слідства і дізнання, так і суд. розгляду справи, але до початку суд. слідства. Відмова у позові в порядку цив. судочинства позбавляє позивача права пред'являти той же позов у крим. справі. Особа, яка не пред'явила цив. позов у крим. справі, а також особа, чий позов залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цив. судочинства. Прокурор пред'являє або підтримує поданий потерпілим цив. позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів д-ви, а також гр-н, які за станом здоров'я та з ін. поважних причин не можуть захистити свої права. Орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходів до забезпечення цив. позову. При розгляді позову у крим. справі позивач і відповідач звільняються від сплати держ. мита. Позивач, відповідач або їх представники можуть подавати апеляції та касац. скарги у частині, що стосується вирішення позову, і брати участь у його розгляді в цих інстанціях.

І. Я. Фрідман

 

Схожі за змістом слова та фрази